Ārpus formālās izglītība
001JTLOGO

 LV 

  EN 

 

 


Sākums Ārpus formālā izglītība
Ārpus formālās izglītība

JELGAVAS TEHNIKUMS

nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanu.

Piedāvājam iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem interesentiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā.

Jelgavas Tehnikums piedāvā novērtēt profesionālās kompetences sekojošās kvalifikācijās:

Nr.

p.k.

Izglītības programma

Kvalifikācija

Deleģēšanas līguma numurs un datums

Kvalifikācijas līmenis

 1.

Enerģētika un elektrotehnika

Elektromontieris

3-24/9, 21.01.2014.

2. profesionālās kvalifikācijas
līmenis

 2..

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

3-24/11, 21.01.2014.

 3.

Metālapstrāde

Rokas lokmetinātājs (MMA)

3-24/10, 21.01.2014.

 4.

Būvdarbi

Apdares darbu strādnieks

3-24/8, 21.01.2014.

 5.

Autotransports

Autoatslēdznieks

3-24/6, 21.01.2014.

 6.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Galdnieks

3-24/7, 21.01.2014.

 7.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

3-24/4, 21.01.2014.

3. profesionālās kvalifikācijas
līmenis

 8

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

3-24/5, 21.01.2014.

 9.

Autotransports

Automehāniķis

3-24/2, 21.01.2014.

 10.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

3-24/14, 21.01.2014.

 11.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

3-24/13, 21.01.2014.

 12.

Kokizstrādājuma izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

3-24/3, 21.01.2014.

 13

Restorāna pakalpojumi

Bārmenis

3-24/12, 21.01.2014.

 

Profesionālās kompetences tiek izvērtētas atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās kvalifikācijas standartā, profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, kuru Jelgavas Tehnikums organizēs  un īstenos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai  kārtībai.

Maksa par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ietveros sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta 2013. gada 10. septembra Ministra kabineta noteikumos Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”

Ikvienam interesantam, pirms dokumentu iesniegšanas, ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Informācija:

Kontaktpersona: Uldis Sokolovs, direktora vietnieks izglītības satura un perspektīvās attīstības jomā.

Tālrunis: 29810218, 63025628

E-pasta adrese: uldissokolovs@inbox.lv

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016