001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija 2.kārta” ietvaros veiktās darbības.

Atkārtotā iepirkuma "Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" ietvaros pēc papildus informācijas izvērtēšanas Iepirkumu uzraudzības birojs 2017. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu atļaut slēgt līgumu ar noteikto uzvarētāju SIA “Armagate”. Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2017. gada 14. decembrī noslēdza piegādes līgumu ar SIA “Armagate” par mācību stendu piegādi Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” ietvaros, kurus paredzēts uzstādīt līdz 2018. gada 2. aprīlim.


Elektronisko iepirkumu sistēmā prioritārās izglītības programmās "Programmēšana" un "Datorsistēmas" ietvaros tika iegādāta daļa no informācijas tehnoloģiju iekārtām un aprīkojuma saskaņā ar Nozaru ekspertu padomē apstiprināto sarakstu par kopējo vērtību 38 954 EUR (t.sk. daudzfunkciju iekārta, programmas un licences, 18 galda datori, 18 portatīvie datori, 23 monitori), kas šobrīd tiek izmantoti mācību procesā.
Tāpat, turpinās darbs pie iepirkuma dokumentācijas tehniskās specifikācijas sagatavošanas par pārējo izglītības programmu "Programmēšana" un "Datorsistēmas" iekārtu un aprīkojumu iegādi, kuras nav iespējams pasūtīt Elektronisko iepirkumu sistēmā.
2017. gada 23. janvārī noslēgtā projektēšanas līguma ar SIA “Lūsis V” ietvaros 2018. gada 10. janvārī projektētājs iesniedza būvprojektu “Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas” ekspertīzes veikšanai. Būvprojekta ekspertīzi veiks SIA ‘Vertti”.

Informācija sagatavota 2018.gada 6.februārī

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016