001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Par skolu Budžets
Budžets

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par Jelgavas Tehnikuma amatpersonu atalgojumu, t.i. amatpersonas vārds, uzvārds, mēneša laikā izmaksātā neto summa.Amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbība” 4.panta izpratnē.

IZMAKSĀTAIS ATALGOJUMS PAR 2016.GADA DECEMBRĪ

Vārds

Uzvārds

Amats

Izmaksātā summa

Ināra

Grantiņa

Grāmatvedis

573,44*

Stipendijas piešķiršanas komisijas pr. vietniece

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta grāmatvedis

46,18

ERAF 8,1,3,0/16/007

136,45

Nadežda

Bergfelde

Direktora vietnieks audzināšanas jomā

1324,89**

Skolotājs

189,25**

Stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Projekts 8,3,4,0

17,97

Anna

Černaja

Saimniecības pārzinis

1112,16*

Iepirkuma komisijas loceklis

-

Nona

Jakušova

Direktora vietnieks izglītības jomā

1097,27

Skolotājs

170,49

ESF-7.2.1.2/15/I/001 koordinators

46,18

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

Sigita

Brakovska

Skolotāja

954,71**

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

Projekts 8,3,4,0

-

35,94

ESF-7.2.1.2/15/I/001 ;ESF-8,3,4, projekta skolotājs

36,57

Zaiga-

Miķelsone

Skolotājs

1033,69**

ESF-8,3,4,0 projekta skolotājs

17,97

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

Projekts 8,1,4,0

17,97

Janīna

Rudzīte

Direktors

3001,61

Skolotājs

157,42

Krista

Tabunova

Skolotājs

899,17**

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Uldis

Sokolovs

Direktora vietnieks izglītības satura un perspektīvās attīstības jomā

954,32**

Skolotājs

124,05**

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

-

ESF8,3,4,0 projekts

8,99

ESF 8,5,1,

173,63

Projekts 8,3,4,0

8,99

Evija

Grauduša

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

48,70

Skolotājs

1108,51**

Jānis

Beķeris

Direktora vietnieks resocializācijas jomā

1002,04

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

-

Skolotājs

208,31

Daiga

Reča

Juriste

718,65*

Iepirkuma kom. loc.

-

Arsenijs

Levics

Skolotājs

452,83**

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas loceklis

  • T.sk. prēmija
  • ** T.sk. atvaļinājuma nauda
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 09 janvāris 2018 11:28
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016