Budžets
001JTLOGO  Afisha3 1

 LV 

  EN 

 

 


Budžets

 Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par Jelgavas Tehnikuma amatpersonu atalgojumu, t. i. amatpersonas vārds, uzvārds, mēneša laikā izmaksātā neto summa. Amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbība” 4. panta izpratnē.

IZMAKSĀTAIS ATALGOJUMS PAR 2019.GADA MARTU

Vārds

Uzvārds

Amats

Izmaksātā summa

Nadežda

Bergfelde

Direktores vietniece audzināšanas jomā

1542,43

Skolotāja

170,48

Stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

-

Anna

Černaja

Saimniecības pārzine

730,75

Iepirkuma komisijas locekle

-

Nona

Jakušova

Direktores vietniece izglītības jomā

1581,63

Skolotāja

112,34

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta koordinatore

31,87

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

18,71

Sigita

Brakovska

Skolotāja

852,33

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

-

 

 

Zaiga

Miķelsone

Skolotāja

1060,66

ESF-8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

-

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

Janīna

Rudzīte

Direktore

1919,04

Skolotāja

143,03

Krista

Tabunova

Skolotāja

875,32

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

9,48

Uldis

Sokolovs

Direktores vietnieks kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā

1444,98

Skolotājs

152

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotājs

4,69

ESF 8.5.1.0/16/I/001 projekta skolotājs

-

Aivars

Granskis

Skolotāja

819,67

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotāja

154,27

ESF 8.4.1.0/16/I/001 projekta skolotājs

190,74

Jānis

Beķeris

Direktores vietnieks resocializācijas jomā

1279,90

Skolotājs

188,96

Daiga

Reča

Juriste

444,66

Iepirkuma komisijas locekle

-

Arsenijs

Levics

Skolotājs

780,76

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas loceklis

-

ESF 7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

132,67

ESF 8.4.1.0/16/I/001 projekta skolotājs

233,75

Daina

Ilgavīze

Grāmatvede

269,19*

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas loceklis

-

Stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

-

ESF 7.2.1.2./15/I/001projekta grāmatvede

15,11*

 

 

 

* t.sk. slimības nauda

 

** t.sk. atvaļinājuma nauda 

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

(bruto, euro)

Amatu grupa

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons
(no–līdz)

Vidējā mēnešalga

amatu saime, apakšsaime, līmenis

amata
nosaukums

1

2

3

4

5

 

Direktors

1

2496

2496

 

Direktora vietnieks izglītības jomā

1

1996

1996

 

Direktora vietnieks audzināšanas jomā

1

1996

1996

 

Direktora vietnieks izglītības satura

un perspektīvās attīstības jomā

1

1866

1866

 

Direktora vietnieks resocializācijas jomā

1

1648

1648

2. Apgāde (iepirkšana) I

Noliktavas pārzinis

1

610

610

 

 

 

 

 

3. Apsaimniekošana

 

 

 

 

IIA

Dienesta viesnīcas vadītājs

1

740

740

IIA

Saimniecības vadītājs

1

1010

1010

 

 

 

 

 

4. Apsardze un uzraudzība IB

Ēkas dežurants

5

450 - 460

454

 

 

 

 

 

5.1. Ārstniecības pakalpojumi III

Sertificēta māsa

1

362

362

 

 

 

 

 

6. Darba aizsardzība II

Darba aizsardzības speciālists

1

540

540

 

 

 

 

 

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

 

 

 

 

I

Apkopējs

9

435 - 450

444

I

Garderobists

1

450

450

I

Sētnieks

2

445 - 450

448

IIA

Dārznieks

1

445

445

III

Santehniķis

3

440 - 460

450

III

Elektriķis

1

500

500

 

 

 

 

 

14. Grāmatvedība

 

 

 

 

II

Grāmatvedis

1

790

790

IIIA

Galvenā grāmatveža vietnieks

1

835

835

IV

Galvenais grāmatvedis

1

1150

1150

 

 

 

 

 

18.1. Arhīvu pakalpojumi I

Arhīva pārzinis

1

580

580

 

 

 

 

 

18.3. Dokumentu pārvaldība II

Lietvedis

3

650 - 750

717

 

 

 

 

 

19.5. Sistēmu administrēšana un uzturēšana

 

 

 

 

I

Datortīkla administrators

1

600

600

IIA

Datortīkla administrators

2

370 - 654

512

 

 

 

 

 

21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi IIIA

Jurists

1

652

652

                  

 

 

 

 

23. Klientu apkalpošana I

Klientu apkalpošanas speciālists

1

487

487

 

 

 

 

 

30. Personāla vadība II

Personāla speciālists

1

1000

1000

32. Projektu vadība   II

Projektu koordinators

1

1090

1090

 

 

 

 

 

41. Transportlīdzekļa vadīšana II

Autovadītājs

1

590

590

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 15 aprīlis 2019 09:54
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016