Budžets
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Par skolu Budžets
Budžets

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par Jelgavas Tehnikuma amatpersonu atalgojumu, t.i. amatpersonas vārds, uzvārds, mēneša laikā izmaksātā neto summa.Amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbība” 4.panta izpratnē.

IZMAKSĀTAIS ATALGOJUMS PAR 2018.GADA MAIJĀ

Vārds

Uzvārds

Amats

Izmaksātā summa

Ināra

Grantiņa

Grāmatvede

511,54**

Stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētājas vietniece

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta grāmatvede

42,80**

ERAF 8.1.3.0/16/I/007 projekta grāmatvede

41,32**

Nadežda

Bergfelde

Direktores vietniece audzināšanas jomā

971,17

Skolotāja

156,02

Stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

37,08

Anna

Černaja

Saimniecības pārzine

1023,00**

Iepirkuma komisijas locekle

-

Nona

Jakušova

Direktores vietniece izglītības jomā

1066,20

Skolotāja

175,79

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta koordinatore

35,07

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

Sigita

Brakovska

Skolotāja

1007,75

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

27,86

ESF 7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotāja

38,03

Zaiga

Miķelsone

Skolotāja

1105,31

ESF-8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

27,86

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

Janīna

Rudzīte

Direktore

1601,00

Skolotāja

160,33

Krista

Tabunova

Skolotāja

886,52

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

74,27

Uldis

Sokolovs

Direktores vietnieks kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā

971,17

Skolotājs

198,54

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotājs

9,29

ESF 8.5.1.0/16/I/001 projekta skolotājs

-

Evija

Grauduša

Skolotāja

1091,59

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotāja

42,30

Jānis

Beķeris

Direktores vietnieks resocializācijas jomā

971,16

Skolotājs

215,22

Daiga

Reča

Juriste

444,66

Iepirkuma komisijas locekle

-

Arsenijs

Levics

Skolotājs

453,99

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas loceklis

-

ESF 7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

307,33

ESF 8.4.1.0/16/I/001 projekta skolotājs

164,09

* T.sk. slimības nauda

** T.sk. atvaļinājuma nauda

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 11 jūnijs 2018 11:11
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016