Budžets
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Par skolu Budžets
Budžets

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par Jelgavas Tehnikuma amatpersonu atalgojumu, t.i. amatpersonas vārds, uzvārds, mēneša laikā izmaksātā neto summa.Amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbība” 4.panta izpratnē.

IZMAKSĀTAIS ATALGOJUMS PAR 2018.GADA JŪNIJU

Vārds

Uzvārds

Amats

Izmaksātā summa

Ināra

Grantiņa

Grāmatvede

838,35**

Stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētājas vietniece

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta grāmatvede

0,00

ERAF 8.1.3.0/16/I/007 projekta grāmatvede

0,00

Nadežda

Bergfelde

Direktores vietniece audzināšanas jomā

956,28

Skolotāja

117,78

Stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

23,18

Anna

Černaja

Saimniecības pārzine

438,93

Iepirkuma komisijas locekle

-

Nona

Jakušova

Direktores vietniece izglītības jomā

1076,01

Skolotāja

175,73

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta koordinatore

9,37

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

Sigita

Brakovska

Skolotāja

978,62

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

41,78

ESF 7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotāja

38,03

Zaiga

Miķelsone

Skolotāja

1075,06

ESF-8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

37,14

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

Janīna

Rudzīte

Direktore

1616,42**

Skolotāja

161,15**

Krista

Tabunova

Skolotāja

821,10

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas locekle

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotāja

83,56

Uldis

Sokolovs

Direktores vietnieks kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā

971,17

Skolotājs

68,16

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

-

ESF 8.3.4.0/16/I/001 projekta skolotājs

9,29

ESF 8.5.1.0/16/I/001 projekta skolotājs

322,87

Evija

Grauduša

Skolotāja

1091,59

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotāja

42,30

Jānis

Beķeris

Direktores vietnieks resocializācijas jomā

971,16

Skolotājs

215,22

Daiga

Reča

Juriste

444,66

Iepirkuma komisijas locekle

-

Arsenijs

Levics

Skolotājs

453,99

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas loceklis

-

ESF 7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

307,33

ESF 8.4.1.0/16/I/001 projekta skolotājs

214,57

* T.sk. slimības nauda

** T.sk. atvaļinājuma nauda

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 12 jūlijs 2018 09:07
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016