001JTLOGO  uznemsana 2019 2

 LV 

  EN 

 

 


Grupu audzinātāji

2018./2019. mācību gadā, pamatojoties uz 2018. gada 30. augusta Pedagoģiskās padome sēdes lēmumu, grupu audzinātāju pienākumus veic:

 

Grupas Nr.

Skolotāja vārds, uzvārds

101.

B.Lukaševiča

101.a.

S.Tretjaka

102.

T.Kjapsņa

104.

J.Millere

105.

A.Mihailova

105.a

I.Pluce

106.

S.Igaune

107.ESF

A.Granskis

108.

K.Ļubinskis

109.

N.Jakušova

110.

J.Millere

201.

A.Kreija

201.a.

S.Tretjaka

202.

S.Beļajevskova

204.

D.Blūma

205.

Z.Miķelsone

205.a

D.Launaga

206.

K.Tabunova

208.

S.Tretjaka

209.

U.Sokolovs

210.

S.Tretjaka

301.

L.Cekula

301.a.

N.Bergfelde

302.

I.Blumberga

304.

Z.Devjakoviča

305.

S.Miķelsone-Braže

306.

L.Falaļejeva

308.

J.Poriķe

309.

DŽ.Vilkāja

310.

L.Baltiņa

401.

G.Gronska

402.

M.Blumbergs

404.

R.Kokorēviča

405.

E.Grauduša

406.

N.Bergfelde

408.

S.Brakovska

409.

M.Blumbergs

410.

I.Cunska-Brahmane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

p.k.

Vārds

Uzvārds

Grupas Nr.

Iegūstamā kvalifikācija

1.

Nadežda

Bergfelde

101

Automehāniķis

2.

Sigita

Tretjaka

101a

Automehāniķis

3.

Simona

Beļajevskova

102

Mēbeļu galdnieks

4.

Daina

Blūma

104

Apdares darbu tehniķis

5.

Zaiga

Miķelsone

105

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

6.

Dace

Launaga

105a

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

7.

Krista

Tabunova

106

Klientu apkalpošanas speciālists

8.

Arsēnijs

Levics

107

Autoatslēdznieks

9.

Sigita

Tretjaka

108

Datorsistēmu tehniķis

10.

Uldis

Sokolovs

109

Inženierkomunikāciju tehniķis

11.

Sigita

Tretjaka

110

Programmēšanas tehniķis

12.

Lilita

Cekula

201

Automehāniķis

13.

Rita

Īve-Zaķe

201a

Automehāniķis

14.

Ainārs

Kreija

201D

Autodiagnostiķis

15.

Inita

Blumberga

202

Mēbeļu galdnieks

16.

Natālija

Loseva

203

 

17.

Zigrīda

Devjakoviča

204

Apdares darbu tehniķis

18.

Santa

Miķelsone-Braže

205

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

19.

Laila

Falaļejeva

206

Klientu apkalpošanas speciālists

20.

Ainārs

Kreija

207

Autoatslēdznieks

Nataļja

Buļipopa

208

Datorsistēmu tehniķis

Džesija

Vilkāja

209

Inženierkomunikāciju tehniķis

Laima

Baltiņa

210

Programmēšanas tehniķis

Guna

Gronska

301

Automehāniķis

25.

Santa

Igaune

301a

Automehāniķis

Māris

Blumbergs

302

Mēbeļu galdnieks

Rita

Kokorēviča

304

Apdares darbu tehniķis

Evija

Grauduša

305

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Nadežda

Bergfelde

306

Klientu apkalpošanas speciālists

Sigita

Brakovska

308

Datorsistēmu tehniķis

Māris

Blumbergs

309

Inženierkomunikāciju tehniķis

32.

Ilga

Cunska-Brahmane

310

Programmēšanas tehniķis

Nona

Jakušova

401

Automehāniķis

Jolanta

Millere

402

Mēbeļu galdnieks

Jolanta

Millere

404

Apdares darbu tehniķis

Baiba

Lukaševiča

405

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Jolanta

Millere

406

Klientu apkalpošanas speciālists

Jolanta

Millere

408

Datorsistēmu tehniķis

39.

Jolanta

Millere

409

Inženierkomunikāciju tehniķis

1

Lilita

Vecmuktāne

101.

Automehāniķis

1

Lilita

Vecmuktāne

101.

Automehāniķis

40.

Jolanta

Millere

410

Programmēšanas tehniķis

Kopā:

867

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 05 septembris 2018 09:01
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016