Grupu audzinātāji
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Par skolu Grupu audzinātāji
Grupu audzinātāji

2017./2018. mācību gadā, pamatojoties uz 2017. gada 30. augusta Pedagoģiskās padome sēdes lēmumu, grupu audzinātāju pienākumus veic:

 

Nr.

Vārds

Uzvārds

Grupas Nr.

Iegūstamā kvalifikācija

1.

Bergfelde

101

Automehāniķis

2.

Sigita

Tretjaka

101a

Automehāniķis

3.

Simona

Beļajevskova

102

Mēbeļu galdnieks

4.

Daina

Blūma

104

Apdares darbu tehniķis

5.

Zaiga

Miķelsone

105

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

6.

Dace

Launaga

105a

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

7.

Krista

Tabunova

106

Klientu apkalpošanas speciālists

8.

Arsēnijs

Levics

107

Autoatslēdznieks

9.

Sigita

Tretjaka

108

Datorsistēmu tehniķis

10.

Uldis

Sokolovs

109

Inženierkomunikāciju tehniķis

11.

Sigita

Tretjaka

110

Programmēšanas tehniķis

12.

Lilita

Cekula

201

Automehāniķis

13.

Rita

Īve-Zaķe

201a

Automehāniķis

14.

Ainārs

Kreija

201D

Autodiagnostiķis

15.

Inita

Blumberga

202

Mēbeļu galdnieks

16.

Natālija

Loseva

203

Bārmenis

17.

Zigrīda

Devjakoviča

204

Apdares darbu tehniķis

18.

Santa

Miķelsone-Braže

205

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

19.

Laila

Falaļejeva

206

Klientu apkalpošanas speciālists

20.

Ainārs

Kreija

207

Autoatslēdznieks

21.

Nataļja

Buļipopa

208

Datorsistēmu tehniķis

22.

Džesija

Vilkāja

209

Inženierkomunikāciju tehniķis

23.

Laima

Baltiņa

210

Programmēšanas tehniķis

24.

Guna

Gronska

301

Automehāniķis

25.

Santa

Igaune

301a

Automehāniķis

26.

Māris

Blumbergs

302

Mēbeļu galdnieks

27.

Rita

Kokorēviča

304

Apdares darbu tehniķis

28.

Evija

Grauduša

305

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

29.

Nadežda

Bergfelde

306

Klientu apkalpošanas speciālists

30.

Sigita

Brakovska

308

Datorsistēmu tehniķis

31.

Māris

Blumbergs

309

Inženierkomunikāciju tehniķis

32.

Ilga

Cunska-Brahmane

310

Programmēšanas tehniķis

33.

Nona

Jakušova

401

Automehāniķis

34.

Jolanta

Millere

402

Mēbeļu galdnieks

35.

Jolanta

Millere

404

Apdares darbu tehniķis

36.

Baiba

Lukaševiča

405

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

37.

Jolanta

Millere

406

Klientu apkalpošanas speciālists

38.

Jolanta

Millere

408

Datorsistēmu tehniķis

39.

Jolanta

Millere

409

Inženierkomunikāciju tehniķis

40.

Jolanta

Millere

410

Programmēšanas tehniķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

p.k.

Vārds

Uzvārds

Grupas Nr.

Iegūstamā kvalifikācija

1.

Nadežda

Bergfelde

101

Automehāniķis

2.

Sigita

Tretjaka

101a

Automehāniķis

3.

Simona

Beļajevskova

102

Mēbeļu galdnieks

4.

Daina

Blūma

104

Apdares darbu tehniķis

5.

Zaiga

Miķelsone

105

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

6.

Dace

Launaga

105a

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

7.

Krista

Tabunova

106

Klientu apkalpošanas speciālists

8.

Arsēnijs

Levics

107

Autoatslēdznieks

9.

Sigita

Tretjaka

108

Datorsistēmu tehniķis

10.

Uldis

Sokolovs

109

Inženierkomunikāciju tehniķis

11.

Sigita

Tretjaka

110

Programmēšanas tehniķis

12.

Lilita

Cekula

201

Automehāniķis

13.

Rita

Īve-Zaķe

201a

Automehāniķis

14.

Ainārs

Kreija

201D

Autodiagnostiķis

15.

Inita

Blumberga

202

Mēbeļu galdnieks

16.

Natālija

Loseva

203

17.

Zigrīda

Devjakoviča

204

Apdares darbu tehniķis

18.

Santa

Miķelsone-Braže

205

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

19.

Laila

Falaļejeva

206

Klientu apkalpošanas speciālists

20.

Ainārs

Kreija

207

Autoatslēdznieks

Nataļja

Buļipopa

208

Datorsistēmu tehniķis

Džesija

Vilkāja

209

Inženierkomunikāciju tehniķis

Laima

Baltiņa

210

Programmēšanas tehniķis

Guna

Gronska

301

Automehāniķis

25.

Santa

Igaune

301a

Automehāniķis

Māris

Blumbergs

302

Mēbeļu galdnieks

Rita

Kokorēviča

304

Apdares darbu tehniķis

Evija

Grauduša

305

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Nadežda

Bergfelde

306

Klientu apkalpošanas speciālists

Sigita

Brakovska

308

Datorsistēmu tehniķis

Māris

Blumbergs

309

Inženierkomunikāciju tehniķis

32.

Ilga

Cunska-Brahmane

310

Programmēšanas tehniķis

Nona

Jakušova

401

Automehāniķis

Jolanta

Millere

402

Mēbeļu galdnieks

Jolanta

Millere

404

Apdares darbu tehniķis

Baiba

Lukaševiča

405

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Jolanta

Millere

406

Klientu apkalpošanas speciālists

Jolanta

Millere

408

Datorsistēmu tehniķis

39.

Jolanta

Millere

409

Inženierkomunikāciju tehniķis

1

Lilita

Vecmuktāne

101.

Automehāniķis

1

Lilita

Vecmuktāne

101.

Automehāniķis

40.

Jolanta

Millere

410

Programmēšanas tehniķis

Kopā:

867

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 09 oktobris 2017 07:45
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016