001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Par skolu Maksas pakalpojumi
Maksas pakalpojumi

12.10.2015.                                                                                                      Nr.1-8/364

Par maksas pakalpojumu izcenojumiem

1. Pamatojoties uz sastādītajām pakalpojumu izcenojuma tāmēm un saskaņā ar MK 2013.gada 10.decembra noteikumiem Nr.1438 „Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi izglītojamiem, kuri mācās no valsts budžeta finansētajās izglītības programmās”, nosaku sekojošus maksas pakalpojumu izcenojumu skolas izglītojamiem:

 

Nr. p.k.

Maksas pakalpojumu veids

Mēra vienība

Izcenojums par 1 vienību Ls (ar PVN)

1.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi izglītojamiem 1.1.īres maksa

1.2.komunālie pakalpojumi

Viena vieta mēnesī

 

1.71 (PVN 00)

6.83

2.

Kopēšana A4 formāts

Viena lapa

0,08 (PVN 00)

3.

Kopēšana A4 formāts no abām pusēm

Viena lapa

0,10 (PVN 00)

4.

Kopēšana A3 formāts

Viena lapa

0,12 (PVN 00)

5.

Kopēšana A3 formāts no abām pusēm

Viena lapa

0,17 (PVN 00)

6.

Printēšana

Viena lapa

0,08 (PVN 00)

7.

Faksa aparāta lietošana

Viena lapa

0,08 (PVN 00)

8.

Arhīva dokumentu sagatavošana un izsniegšana

Viena vienība

2,85 (PVN 00)

9.

Ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izsniegšana

Viena vienība

1,42 (PVN 00)

10.

Diploma, atestāta vai kvalifikācijas apliecības ar sekmju izrakstu dublikāta izsniegšana

Viens gab.

7,11 (PVN 00)

11.

Iesiešana ar plastmasas spirāli:

1-60 lapas

1,28 (PVN 00)

1-120 lapas

1,57 (PVN 00)

1-240 lapas

2,13 (PVN 00)

12.

Iesiešana ar metāla spirāli:

1-60 lapas

1,57 (PVN 00)

1-120 lapas

3,27 (PVN 00)

1-240 lapas

4,98 (PVN 00)

 

2. Rīkojuma izpildi uzdod kontrolēt galvenajai grāmatvedei Irai Lavrenovai.

Atsaukt rīkojumu Nr.1-8/9 no 06.01.2014.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016