001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums 2017./2018.m.g. decembrī
Pasākumu plāns 2017./2018.mācību gada janvāris

 

Jelgavas Tehnikums

Pasākumu plāns 2018. gada janvāris


 

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

3.01.

1000

Pedagoģiskās padomes sēde

JT Aktu zāle

J. Rudzīte

vietnieki

4.01.

1100

Skolas Metodiskā sanāksme

JT Konferenču zāle

J. Rudzīte

vietnieki

8.-12.01.

 

Audzināšanas stundas grupās:

Skolas iekšējās kartības noteikumi.

Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi.

JT mācību klases

 

JT dienesta viesnīcā

N. Bergfelde

Grupu audzinātāji

Lieģeniece

9.01.

1510

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Devjakoviča

B. Lukaševiča

10.01.

1510

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Poriķe

B. Lukaševiča

16.01.

1510

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

L. Cekula

B. Lukaševiča

17.01.

1510

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

 

15.-19.01.

 

Audzināšanas stundas grupās:

Janvāra barikāžu atceres diena

 

Mācību klases

Grupu audzinātāji

19.01.

 

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

( plakātu konkurss)

JT Aktu zāle

N. Bergfelde

Audzēkņu dome

23.01.

1510

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Grīnvalds

B. Lukaševiča

24.01.

1510

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

I.Āboliņa

B. Lukaševiča

30.01.

1510

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Stankevičs

B. Lukaševiča

31.01.

Seminārs _ Modulārās izglītības programmas datorsistēmas tehniķis aprobācija

JT Konferenču zāle

B. Lukaševiča

J. Poriķe

 

 


 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016