Pasākumu plāns 2017./2018.mācību gada aprīlī
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums 2017./2018.m.g. aprīlis
Pasākumu plāns 2017./2018.mācību gada aprīlī

 

Jelgavas Tehnikums

Pasākumu plāns 2018. gada aprīlī


 

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

3.04

1510

Audzēkņu domes sapulce

211.

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

5.04

1510

Grupas vecāko un vietnieku sapulce

Konferenču zāle

 

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

7.04.

 

Latvijas Universitātes „Eksakto zinātņu diena 2018”

Latvijas Universitāte

Dž. Vilkāja

9.04.

1510

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Grīnvalds

B. Lukaševiča

11.04.

1000

Konventa sēde

204.

J. Rudzīte

11.04.

1510

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

 

J. Stankevičs

B. Lukaševiča

12.-13.04.

 

 

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss Skills Latvia 2018 nominācijās – mēbeļu galdnieks, galdnieks

Kokapstrādes darbnīca

 

B. Lukaševiča

 

12.04.

1030

 

Skolēnu skatuves runas konkurss

Jelgavas Amatu vidusskola

N.Bergfelde

S.Tretjaka

12.-13.04.

 

 

Kursi „Modulāro izglītības programmu izstrādes metodika un prakse”

Konferenču zāle

 

B. Lukaševiča

 

17.-20.04.

 

930 – 1800

 

Mēbeļu galdnieku profesiju nedēļa

Kokapstrādes darbnīca

B. Lukaševiča

J. Stankevičs

17.-20.04.

 

Automehāniķu profesiju nedēļa

D. korpuss

J. Grīnvalds

B. Lukaševiča

 

17.04.

 

Lielceļš pēc pamatskolas – izglītības iespējas

Valmieras Kultūras nams

U. Sokolovs

L. Falaļejeva

17.04

900

Seminārs projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Konferenču zāle

N.Bergfelde

 

19.-20.04.

1000 - 1600

Informācijas dienas Jelgavas Tehnikumā

Jelgavas Tehnikums

U. Sokolovs

21.04.

1000 - 1500

Kursi atbilstoši 480 MK noteikumiem “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”

Aktu zāle

J. Rudzīte

U. Sokolovs

27.-28.04.

 

Uzņēmējdienas Zemgalē 2018

Zemgales Olimpiskais centrs

U. Sokolovs

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016