Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada decembrī
001JTLOGO

 LV 

  EN 

 

 


Sākums 2018./2019.m.g. decembris
Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada decembrī

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

03.12.

1300 - 1400

Audzināšanas stundas par tēmu „AIDS diena”

JT mācību telpās

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

03.12.

830

Izglītojoša lekcija: “ATKARĪBA”

Konferenču zālē

N.Bergfelde

03.12.

1510

Audzēkņu domes sapulce

211. telpa

Audzēkņu Dome

03.12.

1510

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT skolotāju istaba

Z. Devjakoviča

B. Lukaševiča

 

12.12.

1200

I kursi

filma “Bille”

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

1340

II-IV kursi

06.12.

1600

Žetonu vakars

JT aktu zālē

J. Poriķe

B. Lukaševiča

07.12.

830

Izglītojoša lekcija:Veselīgs uzturs"

JT Konferenču zālē

N.Bergfelde

10.12.

1510

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT skolotāju istaba

J. Grīnvalds

B. Lukaševiča

12.12.

1510

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

JT skolotāju istaba

J. Stankevičs

B. Lukaševiča

12.12.

1510

Dienesta viesnīcas pasākums

konkurss „Piparkūkas ”

JT Dienesta viesnīca

Dienesta viesnīcas skolotāji

13.12.

1510

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT skolotāju istaba

I. Āboliņa

B. Lukaševiča

15.12.

900 - 1200

CPKE kvalifikācijās: mēbeļu galdnieks, automehāniķis, klientu apkalpošanas speciālists, datorsistēmu tehniķis, viesmīlības pakalpojumu speciālists, programmēšanas tehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis

JT mācību telpās

N. Jakušova

18.12.

1510

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT skolotāju istaba

L. Cekula

B. Lukaševiča

 

18.- 19.12.

900

Mārītes FOTO

JT aktu zālē

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

19.12.

1800

Ziemassvētku diskotēka

JT aktu zālē

N.Bergfelde

20.12.

1000

Ziemassvētku pasākums

JT aktu zālē

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

Grupu audzinātāji

Pulciņu skolotāji

21.12.

900

Audzināšanas stundas par tēmu:

I semestra rezultāti

JT mācību telpās

Grupu audzinātāji

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016