Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada oktobris
001JTLOGO

 LV 

  EN 

 

 


Sākums 2018./2019.m.g. oktobris
Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada oktobris

 

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

03.10.2018.

1300

Debates par “Mana balss Latvijā”

JT aktu zāle

N.Bergfelde

04.10.2018.

1530

Profesionālie interešu pulciņu sanāksme

JT aktu zāle

U. Sokolovs

05.10.2018.

1200

Biznesa inkubators

Rīgā

N.Bergfelde
Audzēkņu dome

08.10.2018.

800

Pārsteigums skolotājiem “Skolotāju diena”

JT konferenču zāle

Audzēkņu Dome

08.10.2018.

1300

Profesiju karuselis

JT mācību laboratorijas

N. Bergfelde
U. Sokolovs
Metodisko komisiju vadītāji

08.10.2018.

1530

Matemātikas skolotāju sanāksme

JT skolotāju istaba

Nona Jakušova
Baiba Lukaševiča

09.10.2018.

1530

Latviešu valodas skolotāju sanāksme

JT skolotāju istaba

Nona Jakušova
Baiba Lukaševiča

09.10.2018.

1000 – 1600

Karjeras nedēļa “Es būšu ...”

Inženierkomunikāciju tehniķis

Apdares darbu strādnieks

Automehāniķis

JT mācību laboratorijas

N. Bergfelde
U. Sokolovs
Z. Devjakoviča
J. Grīnvalds

10.10.2018.

1000 – 1600

Karjeras nedēļa “Es būšu ...”
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
Mēbeļu galdnieks

JT mācību laboratorijas

N. Bergfelde
U. Sokolovs
Z. Miķelsone
J. Stankevičs

10.10.2018.

1530

Vēstures skolotāju sanāksme

JT skolotāju istaba

Nona Jakušova

Baiba Lukaševiča

11.10.2018.

1000 – 1600

Karjeras nedēļa “Es būšu ...”
Datorsistēmu tehniķis
Programmēšanas tehniķis
Klientu apkalpošanas speciālists

JT mācību laboratorijas

N. Bergfelde
U. Sokolovs
J. Poriķe

11.10.2018.

1530

Angļu valodas skolotāju sanāksme

JT skolotāju istaba

Nona Jakušova
Baiba Lukaševiča

15.10.2018.

1530

Automobiļu uzbūves pamatu skolotāju sanāksme

JT skolotāju istaba

Nona Jakušova
Baiba Lukaševiča

16.10.2018.

 1540

Audzēkņu domes sapulce

JT audzēkņu dome

Audzēkņu dome

16.10.2018.

1530

Mēbeļu galdnieku praktisko mācību skolotāju sanāksme

JT skolotāju istaba

Nona Jakušova
Baiba Lukaševiča

17.10.2018.

1100 – 1500

 Seminārs “Sadarbība inovācijām un ilgtspējīgai attīstībai: profesionālās izglītības loma modernā izglītības vidē”. 

JT aktu zāle

J. Rudzīte

A. Černaja

29.10. 2018.

1530

1.kursa adoptācijas process JT

JT konferenču zāle

Administrācija
Grupu audzinātāji
Pedagogi

29.10. –
02.11.2018.

 

Valodu nedēļa

JT mācību telpas

Guna Gronska
Baiba Lukaševiča

31.10.2018.

1530

Audzēkņu domes sēde:
Gatavošanās valsts svētku organizēšanai.
Tikšanās ar Jelgavas Tehnikuma direktori

JT konferenču zāle

Audzēkņu dome

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016