Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada februāris
001JTLOGO  fotoTEHNfasade

 LV 

  EN 

 

 


Sākums 2018./2019.m.g. februāris
Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada februāris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

05.02.

1530

Profesionālo interešu pulciņu dalībnieku sanāksme

JT Aktu zāle

U. Sokolovs

Metodisko komisiju vadītāji

07.02.

 

1400

Pieredzes apmaiņas seminārs

“Pašpārvalde skolā- pieredze un iespēja”

LLU

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

11.02.

1350

1430

Atkarību profilakses lekcija

JT Konferenču zālē

N.Bergfelde

M.Ose

12.-13.02.

 

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019, nominācijā “Datortīklu administrēšana” – pusfināls

406. telpa

U. Sokolovs

J. Poriķe

18.02.

1350

1430

Atkarību profilakses lekcija

JT Konferenču zālē

N.Bergfelde

M.Ose

18.- 22.02.

 

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu profesijas nedēļa

205A;

Apdares darbu darbnīca

Z. Devjakoviča

B. Lukaševiča

20.02

1510

Grupas audzinātāju sanāksme

JT

Konferenču zālē

N.Bergfelde

 

21.02.

1510

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Grīnvalds

B. Lukaševiča

 

22.02.

1200-1520

Profesionālās pilnveides seminārs Motivācija un tās avoti izglītojamo aktīvākai iesaistei mācību procesā”

JT

Aktu zāle

K. Oganisjana

 

25.02.

1350

1430

Atkarību profilakses lekcija

JT

Konferenču zālē

N.Bergfelde

M.Ose

28.02.

1700

Tautas deju skate

Kultūras namā

N. Bergfelde

S. Loganovska

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016