001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Pasākumu plāns 2020. gada februārī

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

03.02.

1520

Klientu apkalpošanas speciālistu, datorsistēmu tehniķu un programmēšanas tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Judīte Poriķe

Baiba Lukaševiča

5.-6.02.

 

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2020, nominācijā “Mēbeļu izgatavošana” – pusfināls

Kokapstrādes darbnīca

U. Sokolovs

M. Blumbergs

5.02.

1300

GATAVOŠANĀS KONCERTAM

“Saule vija zelta rotu ”

Aktu zālē

N.Bergfelde

S.Laganovska

5.02.

1520

Audzēkņu domes sapulce

211.

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

6.02.

1530

Profesionālo interešu pulciņu dalībnieku sanāksme

JT Aktu zāle

U. Sokolovs

Metodisko komisiju vadītāji

06.02.

1000 1400

Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu 9.klašu skolēniem.          

Tukuma J.Raiņa ģimnāzija

 

S.Pekarska

 

10.02. -14.02.

 

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu profesijas nedēļa

JT

Aktu zāle

Mācību klase

Z.Miķelsone

B.Lukaševiča

 

12.02.

830 1300

Ēnu diena 2020

 

Mācību klases

Konferenču zāle

S.Pekarska

13.02.

 

1400

Seminārs:

“Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu loma izglītības iestādē un pilsētā"

Valsts Ģimnāzijā

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

27.02.

1300

Tautas deju skate

Kultūras namā

N. Bergfelde

S. Loganovska

26.02.

1000 1500

Izstāde “Skola 2020” Balvu Valsts ģimnāzijā”

Balvu VĢ

S.Pekarska

 

27.02.

1600

2. un 3. kursu vecāku dienas Tehnikumā

Mācību telpas

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

3.02. -28.02.

Pēc grafika

Atkarība (informācija par atkarību profilakses jautājumiem)

JT Konferenču zālē

N.Bergfelde

M.Ose

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016