001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Pasākumu plāns 2019. gada novembrī

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

4.11.2019.

 

Izstāde “Latvijai 101”

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

5.11.2019.

1515

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT Skolotāju istaba

L.Cekula
B.Lukaševiča

7.11.2019.

1400

Olgas Sudakovas izstādes ” Rozes un gliemežvāki” atklāšana

JT bibliotēka

I.Arone

11.11.2019.

1350

Svinīgais pasākums veltīts Lāčplēša dienai
kurss – plkst. 14:30
2.-4.kurss – plkst. 13:50

JT Aktu zālē

N.Bergfelde S.Beļajevskova

13.11.2019.

1350

Pasākums Latvijas simtgades programmas pasākumu ciklā “Brīvība 2020”

Piedalās 1.kurss

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

15.11.2019.

1000

Svinīgais pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

JT Aktu zālē

N.Bergfelde S.Beļajevskova

 

18.11.2019.

1500

Ugunszīmju veidošana

Hercoga Jēkaba Laukumā

N.Bergfelde
Audzēkņu Dome

19.11.2019.

1515

Klientu apkalpošanas speciālistu un   datorsistēmas un programmēšanas tehniķu metodiskā sanāksme

JT Skolotāju istaba

J. Poriķe
B.Lukaševiča

21.11.2019.

1350

Jelgavas atbrīvošana 100. no Bermonta karaspēka
1.kurss – plkst. 14:30
2.-4.kurss – plkst. 13:50

JT Aktu zālē

N.Bergfelde
I.Zudiļina

 

21.11.2019.

1515

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT Skolotāju istaba

Z. Devjakoviča
B.Lukaševiča

26.11.2019.

1000

Metodisks pasākums konkursa SkillsLatvia 2020 nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” pedagogiem un izglītojamajiem

JT Kokapstrādes darbnīca

U. Sokolovs

M. Blumbergs

26.11.2019.

1515

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT Skolotāju istaba

G. Gronska
B.Lukaševiča

28.-29.
11.2019.

1000

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums “Ceļā uz nākamo simtgadi”

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

28.–31. 11.2019.

 

Matemātikas un dabaszinību nedēļa

JT Mācību klases

L.Cekula
B.Lukaševiča

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016