001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Autodiagnostiķis

IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

AUTODIAGNOSTIĶIS

PROGRAMMAS  VEIDS

Profesionālās vidējās izglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

AUTOTRANSPORTS

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBA

Vispārējā vidējā izglītība 

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

1,5 gadi (2120 stundas)

IEGUVES  FORMA

Klātiene

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UN IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

Tiks akreditēta 2016. gada novembrī

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

Tiks licencēta 2015./2016.m.g.

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • Materiālu mācība
 • Tehniskā grafika
 • Automobiļu uzbūve
 • Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas
 • Automobiļu ekspluatācija un remonts
 • Tehniskā servisa organizācija
 • Datortehnoloģiju izmantošana
 • Profesionālā angļu valoda
 • Elektrotehnikas un elektronikas pamati
 • Iekšdedzes motori
 • Praktiskā ķīmija
 • Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu diagnostika un remonts
 • Sabiedrības un cilvēka drošība

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot autodiagnostiķi, kurš strādā automobiļu tirdzniecības, tehniskās apkopes uzņēmumos, remontdarbnīcās un spēj veikt automobiļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas, pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Autodiagnostiķis aprīko automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.

 

PROFESIJAS STANDARTS

Lejuplādēt

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016