001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


2017./2018. mācību gadā Jelgavas Tehnikums īstenos projektu Erasmus+ programmas ietvaros

Erasmus+

Šī gada jūnijā Jelgavas Tehnikums un VIAA parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” Nr. 2017 1 LV01 KA102 035357 īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt izglītojamo, kuri apgūst “Apdares darbu tehniķis”, “Mēbeļu galdnieks”, “Klientu apkalpošanas speciālists”, “Datorsistēmu tehniķis”, “Programmēšanas tehniķis”, “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, “Automehāniķis” un “Inženierkomunikāciju tehniķis” kvalifikāciju, profesionālo kompetenču attīstību un profesionālo priekšmetu pedagogu, kuri pasniedz profesionālos priekšmetus iepriekšminēto kvalifikāciju ietvaros, kompetenču attīstību, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu un projektā iesaistītās mērķgrupas, t.s., Tehnikuma, konkurētspējas veicināšanu.
Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas īstermiņa mobilitātes:

  1. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma mēbeļu galdnieku specialitātes 10 audzēkņiem nozaru uzņēmumos, sadarbībā ar Amatu un amatniecības kamerā, Francijā;Profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma automehāniķu profesijas 10 audzēkņiem nozaru uzņēmumos, sadarbībā ar Amatu un amatniecības kamerā, Francijā;
  2. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma klientu apkalpošanas specialitātes 5 audzēkņiem Kaunas Tehnisko profesionālo izglītības centrā Lietuvā un nozares uzņēmumos 5 audzēkņiem Bulgārijā, izmantojot ETN Bulgaria Gateway sniegtos pakalpojumus;
  3. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma apdares darbu tehniķa specialitātes 10 audzēkņiem Igaunijā, Ida-Virumaa Profesionālo izglītības centrā;
  4. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma inženierkomunikāciju tehniķa specialitātes 10 audzēkņiem, nozares uzņēmumos Vācijā, izmantojot BERLINK ETN GmbH sniegtos pakalpojumus;
  5. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma viesmīlības pakalpojumu speciālistu specialitātes 10 audzēkņiem nozares uzņēmumos Bulgārijā, izmantojot ETN Bulgaria Gateway sniegtos pakalpojumus;
  6. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma datorsistēmu tehniķu specialitātes 2 audzēkņiem un programmēšanas tehniķu specialitātes 2 audzēkņiem profesionālās izglītības kompetences centrā Viljandi Profesionālās izglītības centrā, Igaunijā;
  7. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma 4 pedagogiem Bulgārijā un Vācijā, izmantojot ETN Bulgaria Gateway sniegtos pakalpojumus; Amatu un amatniecības kamerā Francijā un Kaunas Tehnisko profesionālo izglītības centrā Lietuvā.

Projekta īstenošanas rezultātā Jelgavas Tehnikuma 64 audzēkņiem un 4 pedagogiem būs iespējams pilnveidot savas profesionālās iemaņas, integrēt tās mācību procesā, uzlabot izglītības programmu un mācību satura kvalitāti, veicinot katra dalībnieka konkurētspēju un dzīves līmeņa palielināšanu nākotnē. Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 12 mēneši un katra audzēkņa paredzētais mobilitātes ilgums ir divpadsmit dienas, ieskaitot ceļošanu, bet katra pedagoga paredzētais mobilitātes ilgums specialitātē ir piecas dienas, ieskaitot ceļošanu.

Publicēšanas datums 01/09/2017

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016