ESF - 8.3.4
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Projekti ESF ESF - 8.3.4
ESF - 8.3.4
Jaunie plāni jaunajā semestrī

ESFprojekts8.3.4

Turpinot projekta aktivitāšu īstenošanu, Jelgavas Tehnikums 2018.gada janvārī uzsāka 57 plānu īstenošanu. Atbilstoši plānam paredzēts sniegt sekojošus atbalsta pasākumus: ēdināšana – 43 personām, dienesta viesnīcas izdevumu segšana – 18 personām, sabiedriskā transporta izdevumu segšana – 27 personām, individuālās konsultācijas mācību priekšmetos – 23 personām. Vispieprasītākais atbalsta pasākums ir ēdināšanas izdevumu segšana, kam seko transporta izdevumu segšana. Izmantojot individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, vairākiem audzēkņiem izdevies uzlabot vērtējumu un zināšanas tādos mācību priekšmetos kā lietišķā matemātika, matemātika, vācu valoda, materiālu mācība, latviešu valoda.

Lasīt tālāk...
 
Dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

ESFprojekts8.3.4

Jelgavas Tehnikums 2017.gada gada 1.septembrī parakstīja sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā Nr.8.3.4.0/16/I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta īstenošanas pirmajos mēnešos sagatavoti un apstiprināti 26 individuālā atbalsta plāni, pasniedzēji snieguši vairāk kā 30 konsultācijas savos mācību priekšmetos. Atbilstoši izstrādātajiem plāniem sniegts arī atbalsts viesnīcas izdevumu segšanai – 6 personām, transporta izdevumi uz skolu/prakses vietu apmaksāti 11 audzēkņiem, savukārt 13 audzēkņiem ir sniegts atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai.  

Lasīt tālāk...
 
Uzsākta dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

ESFprojekts8.3.4

Jelgavas Tehnikums 2017.gada gada 1.septembrī parakstīja sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā Nr.8.3.4.0/16/I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta ieviešanas laikā plānotas individuālas atbalsta aktivitātes vispārizglītojošo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem ir paaugstināts risks kādu iemeslu dēļ pārtraukt mācības.

Lasīt tālāk...
 Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016