001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Skolas mācībspēki

 

Direktore
nona Nadezhda Sokolovs janis bekeris

 

 

 

 

 

 

 

 

janina_r_

Janīna Rudzīte - Direktors
26. augusts 1999. gads, 15. decembris 2009. gads
Pedagoģiskais darba stāžs uz
2009. gada 1. septembri - 30 gadi 11 mēneši

Pedagoģijas maģistra grāds, 1996. gads, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Vēsturnieka, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja kvalifikācija,
1988. gads, Latvijas Valsts universitāte

Tehniķis - plānotājs, 1974. gads, Zaļenieku sovhoztehnikums

<<<>>>

nonaj

Nona Jakušova - Direktora vietniece izglītības jomā
28. augusts 2007. gads
Pedagoģiskais darba stāžs uz
2009. gada 1. septembri - 18 gadi 4 mēneši

Mājturības, mājsaimniecības un vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācija
Piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, 2007. gads,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Dāmu drēbnieka amata meistars, 1996. gads, Latvijas amatniecības kamera

Šūšanas rūpniecības specialitāte,
Kvalifikācija - tehniķis - tehnologs, 1982.gads, Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums

<<<>>>

harijss

Harijs Sekste - Struktūrvienības vadītājs
01. septembris 2003. gads
Pedagoģiskais darba stāžs uz
2009. gada 1. septembri - 29 gadi 11 mēneši

Pedagoģijas bakalaura grāds, 1993. gads, Latvijas universitāte

Tehniķis - celtnieks, 1983. gads, Mālpils hidromeliorācijas un celtniecības sovhoztehnikums

<<<>>>

nadezhdab

Nadežda Bergfelde - Direktora vietniece audzināšanas jomā
14. novembris 1994. gads
Pedagoģiskais darba stāžs uz
2009. gada 1. septembri - 27 gadi

Matemātikas un fizikas vidusskolas skolotāja, 1981. gads, Daugavpils Pedagoģiskais institūts

<<<>>>

uldiss

Uldis Sokolovs - Direktora vietnieks izglītības satura un perspektīvās attīstības jomā
28. marts 1994. gads
Pedagoģiskais darba stāžs uz
2009. gada 1. septembri - 15 gadi 5 mēneši

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2005. gads, Latvijas universitāte

Sākumskolas skolotājs, 2002. gads, Daugavpils universitāte

Galdnieks ceturtā kategorija,
Mēbeļgaldnieks trešā kategorija, 1994. gads, Jelgavas Tehniskais licejs

<<<>>>

svetlana

Svetlana Segliņa - Bibliotekāre
01. aprīlis 1993. gads
Pedagoģiskais darba stāžs uz
2009. gada 1. septembri - 31 gadi

Krievu valodas un literatūras un vēstures specialitāte, 1978. gads,
Daugavpils Pedagoģiskais institūts

Apliecība - "Bibliotēku fondu komplektēšana un uzskaite", 1998. gads,
Jelgavas Skolu valdes metodiskais mācību centrs

Apliecība - "Bibliogrāfiskais apraksts", 2000. gads, Latvijas universitāte

Apliecība - "Skolas bibliotēkas darbības attīstīšanas izglītības procesa nodrošināšanai",
2003. gads, Latvijas universitāte

Apliecība - "Bibliotekārā un informacionālā darba procesu organizācija skolas bibliotēkā",
2005. gads, Jelgavas Reģionālais Pieaugušo izglītības centrs

<<<>>>

imantss

Imants Šillers - Sporta organizators
26. augusts 2002. gads
Pedagoģiskais darba stāžs uz
2009. gada 1. septembri - 20 gadi 8 mēneši

Fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja kvalifikācija, 1969. gads,
Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts

Apliecība - "Aktualitātes profesionālās izglītības iestāžu sporta organizatora darbā",
2005. gads, IZM Profesionālās izglītības centrs

Apliecība - "Profesionālo prasmju pilnveide sportā", 2005. gads,
IZM Profesionālās izglītības centrs

Apliecība - "Pamatizglītības standarta īstenošana sportā", 2004. gads,
MIC Jelgavas izglītības pārvalde

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016