001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Jauniešu iniciatīvu projekts ,,Kopā mēs varam’’

Biedrība ‘’Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs’’ sadarbībā ar Jelgavas Tehnikumu aktīvi uzsāka projekta ,,Kopā mēs varam’’ realizēšanu. No 10. septembra tiek realizētas projekta aktivitātes – saliedēšanas pasākumi Jelgavas Tehnikuma pirmā kursa studentiem biedrības ,,Projekta darbnīca kopienām’’ prezidentes Evijas Rudzītes vadībā.


Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgi mācības pametušo izglītojamo skaitu Jelgavas Tehnikumā, iesaistot audzēkņus aktivitātēs, lai emocionāli stiprinātu audzēkņu piederību izglītības iestādei kopumā un īpaši savai grupai, veicinātu to izaugsmi un līderības prasmju attīstību, kā arī sniegtu praktisku atbalstu ikdienas dzīves pilnveidošanai dienesta viesnīcā dzīvojošajiem jauniešiem.
Projekta mērķa grupa: Jelgavas Tehnikuma audzēkņi no dažādiem Latvijas reģioniem, kuri uzsāk mācības Jelgavas Tehnikuma pirmajā kursā, kā arī jaunieši, kuri dzīvo Jelgavas Tehnikuma dienesta viesnīcā.
Projekta aktivitātes:
11 saliedēšanas pasākumi atsevišķi katrai pirmā kursa studentu grupai (līdz 3h katrs), lai veicinātu savstarpējo komunikāciju, sadarbību un atbalstu savas grupas ietvaros vēl tikai uzsākot mācības. Pozitīvs grupas mikroklimats sniedz atbalstu krīzes situācijās, kas rodas jauniešiem sastopoties ar mācību grūtībām, veidojot personīgās attiecības mazinās savstarpējo konfliktu rašanās iespēja vai konfliktu intensitāte.
7 kulinārijas meistarklases (2h katra), kurās jaunieši tiktu iepazīstināti ar veselīga un ekonomiska uztura pamatprincipiem, kas noderēs gan mācību laikā gan arī ārpus skolas. Daļai jauniešu, kuri uzturas dienesta viesnīcā, ir vājas zināšanas par praktiskās dzīves ekonomisko pusi.
Nodarbību cikls līderības prasmju attīstībai - 3 lekcijas (katra līdz 3h), lai veicinātu aktīvāku jauniešu iesaistīšanos izglītības iestādes un sabiedrības dzīvē, veicināt motivāciju darboties un pašattīstīties, parādīt viņiem apkārt pieejamās iespējas un atklāt viņu pašu resursus. Nodarbību cikls ir paredzētas Skolēnu domes pārstāvjiem un kursu vēcākajiem, kā arī citiem interesentiem.   
Metodes un vieta: Aktivitātēs tiks organizētas projekta plānotās mērķa grupas tiešās saskarsmes vidē (gan sociālajā, gan ģeogrāfiskajā) izmantojot neformālas izglītības metodes.

Aktivitātes tiek realizētas ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) Nr. 8.3.4.0/16/I/001 atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projekta ''Kopā mēs varam'' ietvaros. Projekta līguma Nr. 9-8/10-1.

jauniesu iniciativa

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016