001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Profesionālās kompetences pilnveides seminārs “datorsistēmu tehniķis” skolotājiem

Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar VISC organizēja profesionālās kompetences pilnveides semināru “Modulārās profesionālās izglītības programmas „Datorsistēmu tehniķis” aprobācija un labās prakses piemēri, moduļu novērtēšanas uzdevumu veidošana un to izpildes vērtēšanas kritēriji” š.g. 12. martā profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem izglītības programmā „Datorsistēmu tehniķis”.

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016