Konsultācijas (bezmaksas)
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Stundu saraksts Konsultācijas
Konsultācijas (bezmaksas)

SKOLOTĀJU INDIVIDUĀLAIS KONSULTĀCIJU GRAFIKS

28.06.2018.,29.06.2018.

 

 

 

Nr.

Pedagoga
vārds, uzvārds

Telpas Nr.

Kopējais

28.06.2018.

29.06.2018.

1

Avdotina Natālija

108

120

09.00 - 12. 00

09.00 - 12. 00

2

Baltiņa Laima

303

98

09.00 - 12. 00

09.00 - 12. 00

3

Beļajevskova Simona

204.D.

104

09.00 - 12. 00

09.00 - 12. 00

4

Cimmere Valija

305

98

10.00 - 12. 00

10.00 - 12. 00

5

Cunska-Brahmane Ilga

206.D

85

10.00 - 12. 00

6

Cekula Lilita

306

113

10.00 - 12. 00

10.00 - 12. 00

7

Īve-Zaķe Rita

302

82

09.00 - 11.00

8

Launaga Dace

216

103

09.00 - 10.00

9

Mihailova Aļona

301

94

09.00 - 12. 00

09.00 - 12. 00

10

Spārīte Inta

304

115

09.00 - 11. 00

09.00 - 11. 00

11

Ukše Sintija

209.D.

60

09.00 - 12. 00

12

Veinbergs Gints

108

56

10.00.-16.00.

14

Vilkāja Džesija

302

96

09.00 - 12. 00

09.00 - 11. 00

15

Zudiļina Inga

208.D.

78

10.00 - 11. 00

10.00 - 11. 01

Nr. Pedagoga vārds, uzvārds Telpas Nr.  pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena
1 Avdotina Natālija 108 15.10.-16.10.
2 Āboliņa  Intra  215 15.10.-17.10.
3 Asačija Olga 210.D. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
4 Baltiņa Laima 303 15.10.-17.10.
5 Baikova Irina 301 15.10.-16.10.
6 Beļajevskova Simona 204.D. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
7 Blumbergs Māris 211.D. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
8 Blumberga Inita 402 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
9 Blūma Daina 108
10 Birnbaums Artūrs 305 15.10.-16.10.
11 Buļipopa Nataļja 104 15.10.-16.10.
12 Brakovska Sigita 404 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
13 Cimmere Valija 305 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
14 Cunska-Brahmane Ilga 206.D 15.10.-17.10.
15 Cekula Lilita 306 15.10.-16.10. 15.10.-17.10.
16 Devjakoviča Zigrīda 202.A. 15.10.-17.10. 15.10.-17.10.
17 Falaļejeva Laila 104 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
18 Dumpe Daiga 404 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
19 Dzidzēviča Tamāra 210.D. 15.10.-16.10.
20 Eglītis Valdis 406 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
21 Granskis Aivars 211.A. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
22 Grauduša Evija 213 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
23 Grinberga Linda 203.A 30.01.2018., plkst. 16.10.-17.10.
24 Grīnberga Ieva 104 15.10.-17.10.
25 Grīnvalds Jānis 210.A. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
26 Gronska Guna 207.D. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
27 Gode Ina 214 15.10.-17.10.
28 Grunde-Zeiferts Uldis 401 15.10.-17.10. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
29 Igaune Santa 205.D. 15.10.-17.10.
30 Īve-Zaķe Rita 302 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
31 Janmers Guntis 2.12. 15.10.-17.10. 15.10.-17.10.
32 Kreija Ainārs 212.A. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
33 Kopilovs Andrejs 211.D. 15.10.-17.10.
34 Kokorēviča Rita 202.A. 15.10.-17.10. 15.10.-17.10.
35 Krūmiņš Dainis 205.A. 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
36 Launaga Dace 216 15.10.-16.10. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
37 Levics Arsenijs 203.A 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
38 Loseva Natālija 115 15.10.-17.10.
39 Lukaševiča Baiba 202 
40 Ļuļēna Eleonora 301 15.10.-16.10.
41 Millere Jolanta 202.A
42 Mihailova Aļona 212 15.10.-17.10.
43 Ļubinskis Kaspars 405 15.10.-17.10. 15.10.-17.10.
44 Miķelsone Zaiga 115 15.10.-17.10.
45 Miķelsone-Braže Santa 212 15.10.-17.10.
46 Moškanovs Aldis 211.A. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
48 Rudzītis Aivars 208.D. 15.10.-16.10.
49 Rutkovskis Jānis 203.A 15.10.-16.10.
50 Siliņš Indulis 306 15.10.-16.10.
51 Segliņa Svetlana lasītava 15.10.-16.10.
52 Stankevičs Jānis Darbn. 15.10.-17.10.
53 Spārīte Inta 304 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
52 Šalme Elīna 401 15.10.-16.10.
54 Šillers Imants 108 15.10.-16.10.
55 Ukše Sintija 209.D. 15.10.-17.10.
56 Ūlande Ginta 303 15.10.-16.10.
57 Tomsons Vilnis 211.A. 15.10.-17.10.
58 Tretjaka Sigita 209.A 15.30.-16.30.
59 Tabunova Krista 103 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
60 Veinbergs Gints 108 15.10.-17.10.
61 Veiss Kārlis 402 15.10.-17.10.
62 Vilkāja Džesija 302 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
63 Zudiļina Inga 208.D. 15.10.-17.10.
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016