001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Stundu izmaiņas

 JELGAVAS TEHNIKUMS

IZMAIŅAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTĀ

 

 2020. gada 23. janvārī

Grupa

Aizvietot st. r.

Ar kādu mācību priekšmetu

Kab.Nr.

101

3;4

Ķīmija L.Cekula

306

102

1;2

Sports E.Antonišķis

108

102

6;7

Sabiedrības un cilvēka drošība E.Grauduša

213

102

8;9

Materiālu mācība patst. darbi A.Kopilovs

103

1;2

Rasēšana A.Kreija

212.A

103

3;4

Ekonomika I.Banka

302

103

3;4

Krievu valoda patst. darbi T.Kjapsņa

105

8;9

Viesm. māc.2./ Informātika 1. I.Pluce/ I.Blumberga

115/ 402

106

3;4

Sports N.Avdotina

108

108

1;2

Preču un pakalpojumu izvēle EIKT D.Dumpe

403

109

1;2

Ekonomika I.Banka

302

109

3;4

Sports E.Antonišķis

108

109

6;7

Ķīmija L.Cekula

306

109

8;9

Cauruļvadu montāža J.Rutkovskis

203.A

110

3;4

Informātika 1./2. S.Brakovska/ D.Dumpe

403

202

1;2

Speciālā zīmēšana B.Garurne

209.D

202

3;4

Sports G.Veinbergs

108

202

5;7

Krāsu mācība un kompozīcija B.Gargurne

209.D

202

8;9

Fizika prakt. darbi V.Cimmere

305

204

1;2

Būvdarbu tehnoloģija Z.Devjakoviča

202.A

204

5;7

Angļu valoda I.Gode

214

204

8;9

Sports G.Veinbergs

108

205

5;7

Latvijas un pasaules vēsture S.Beļājevskova

204D

205.A

5;7

Literatūra patst. darbi I.Gredzena

206

1;2

Sports N.Avdotina

108

206

3;4

Klientu apkalpošanas organizācija K.Tabunova

103

206

5;7

Matemātika L.Peipiņa

304

301.a

3;4

Automobiļu elektroiekārtu remonts A.Kreija

212.A

301.a

5;7

Sports G.Veinbergs

108

301.a

8;9

Automašīnu šasiju remonts patst. darbi A.Granskis

301

3;4

Angļu valoda I.Gode

214

302

3;4

Angļu valoda I.Āboliņa

215

304

3;4

Krāsu mācība un kompozīcija B.Gargurne

209.D

304

5;7

Krāsošanas tehnoloģija dekorat. Krās. Z.Devjakoviča

202.A

304

8;9

Matemātika L.Peipiņa

304

305

3;4

Matemātika L.Peipiņa

304

305

5;7

Liet. Sarakstes nof. Un nodr. Pr.d.L.Falaļejeva

104

406

3;4

Klientu apkalpošanas org. L.Falaļejeva

104

 

 2020. gada 17. janvārī

Grupa

Aizvietot st. r.

Ar kādu mācību priekšmetu

Kab.Nr.

102

3;4

Sports E.Antonišķis

108

102

6;7

Ķīmija I.Siliņš

306

103

1;2

Datorgrafika 1./2. S.Brakovska/ D.Dumpe

404/ 403

103

6;7

Latvijas un pasaules vēsture I.Zudiļina

208.D

108

6;7

Sports E.Antonišķis

108

109

1;2

Sports E.Antonišķis

108

110

3;4

Sistēmu programmēšana U.Grunde-Zeiferts

401

202

1;2

Krievu valoda T.Kjapsņa

210.D

204

1-4

Prakses aizstāvēšana Z.Devjakoviča

202.A

205

1;2

Latviešu valoda G.Gronska

207.D

206

1;2

Latvijas un pasaules vēsture S.Beļajevskova

204.D

301

6;7

Latviešu valoda G.Gronska

207.D

302

1;2

Fizika V.Cimmere

305

304

1;2

Sausās būves montāža R.Kokorēviča

202.A

304

3;4

Būvfizika R.Kokorēviča

202.A

305

1;2

Ķīmija L.Cekula

304

308

3;4

Angļu valoda 1./2. A.Mihailova/ D.Kraukle-Pīpiņa

214/ 216

310

1-4

Matemātika patst. darbi L.Peipiņa

310

6;7

Angļu valoda patst. darbi 1./2 A.Mihailova/ D.Kraukle-Pīpiņa

 

 2020. gada 16. janvārī

Grupa

Aizvietot st. r.

Ar kādu mācību priekšmetu

Kab.Nr.

102

6;7

Matemātika Dž.Vilkāja

303

108

6;7

Ķīmija L.Cekula

306

109

3;4

Latviešu valoda I.Gredzena

211.D

202

1;2

Speciālā zīmēšana B.Gargurne

209.D

202

3;4

Krāsu mācība un kompozīcija B.Gargurne

209.D

202

5;7

Latviešu valoda I.Gredzena

211.D

202

8;9

Ķīmija patst. darbi I.Siliņš

204

8;9

Angļu valoda patst. darbi I.Gode

205

3;4

Sports N.Avdotina

108

205.a

1-4

Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšana prakt. darbi Z.Miķelsone

115

205.a

5-9

Ekonomika patst. darbi I.Banka

209

5;7

Latvijas un pasaules vēsture S.Beļajevskova

204.D

301.a

8;9

Audzināšana L.Cekula

306

302

8;9

Fizika V.Cimmere

305

302

10;11

Latviešu valoda patst. darbi G.Gronska

304

5-7

Seminārs Z.Devjakoviča

101.A

305

3;4

Ķīmija L.Cekula

306

305

8;9

Matematika patst. darbi L.Peipiņa

308

5;7

Sports N.Avdotina

108

309

5;7

Fizika prakt. darbi V.Cimmere

305

409

5;7

Aokures sistēmu piesl. Siltuma avotam J.Rutkovskis

203.A

409

8;9

Apkures sistēmu apkalpošana un uzturēšana J.Rutkovskis

203.A

 

 

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016