001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

PROGRAMMAS  VEIDS

Profesionālās vidējās izglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

Četri  gadi

IEGUVES  FORMA

Klātiene

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas lapa


Profesionālās izglītības programmas licence

 


PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • Datormācība
 • Lietišķā etiķete un profesionālā saskarsme
 • Dokumentu pārvaldība
 • Runas kultūra
 • Uzņēmuma darba organizācija
 • Grāmatvedība un finansu dokumentācija
 • Mārketinga plānošana
 • Tiesību pamati
 • Lietišķā angļu valoda
 • Lietišķā vācu valoda
 • Klientu apkalpošanas organizācija
 • Darba aizsardzība
 • Praktiskās mācības

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu  speciālistu, kurš strādā uzņēmumos, informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem (turpmāk – produkti) un organizācijas struktūru, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšuoperācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldesdokumentus.


 


 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016