001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA JELGAVAS TEHNIKUMĀ

pielikums Nr.1

 

 

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
JELGAVAS TEHNIKUMĀ

2019./2020.mācību gadā

 

1.   2019./2020.mācību gadā Jelgavas Tehnikums uzņem izglītojamos:

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 581 04 1

 

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

L

9

4

25

1

P – 16997

Tiks akreditēta

2019./2020 m.g.

33 525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

25

1

P-15362

AP 4927

35b 525 01 1

Autotransports

Autodiagnostiķis

L

12

1,5

25

1

P-14071

AP 4656

33 543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

25

1

P-16063

AP 5067

33 582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

25

1

P-13525

AP 4436

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

50

2

P-15334

AP 4929

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P-13513

AP 4440

33 481 01 1

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-16061

AP 5065

33 481 03 1

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

25

1

P-16062

AP 5066

33 582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju tehniķis

L

9

4

25

1

P-15363

AP 5195

35b 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi*

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

12

1,5

16

1

P-13532

 

*grupa ESF projekta ietvaros

2. Dokumentus pieņem: Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 22. augustam.

3. Uzņemšanas rezultāti: Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs -2019.gada 12.jūlijā un 23.augustā.

4. Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2019./2020.mācību gadam:

4.1.    I kārta 2019. gada 15. jūlijā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā:www.jelgavastehnikums.lv;

4.2.    II kārta 2019. gada 26. augustā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

Tālr./fakss: 63025605 

E-pasts: i nfo@jelgavastehnikums.lv , sekretare_jt@inbox.lv

 

 

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
JELGAVAS TEHNIKUMĀ

2018./2019.mācību gadā

 

1.             2018./2019.mācību gadā Jelgavas Tehnikums uzņem izglītojamos:

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 581 04 1

 

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

L

9

4

25

1

Iesniegta licencēšanai

33 525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

25

1

P-15362

AP 4927

33 543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

25

1

P-16063

AP 5067

33 582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

25

1

P-13525

AP 4436

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

50

2

P-15334

AP 4929

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P-13513

AP 4440

33 481 01 1

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-16061

AP 5065

33 481 03 1

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

25

1

P-16062

AP 5066

33 582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju tehniķis

L

9

4

25

1

P-15363

AP 5195

 

 

2.      Dokumentus pieņem: Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2018. gada 11. jūnija līdz 2018. gada 20. augustam.

3.      Uzņemšanas rezultāti: Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs -2018.gada 12.jūlijā un 21.augustā.

4.      Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2018./2019.mācību gadam:

4.1.I kārta 2018. gada 13. jūlijā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā:www.jelgavastehnikums.lv;

4.2.II kārta 2018. gada 22. augustā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

 

 

Tālr./fakss: 63025605 

E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv , sekretare_jt@inbox.lv

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016