001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Ārpus formālās izglītība

JELGAVAS TEHNIKUMS

Nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanu.
Piedāvājam iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem interesentiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā.
Jelgavas Tehnikums piedāvā novērtēt profesionālās kompetences sekojošās kvalifikācijās:

Nr.

p.k.

Izglītības programma

Kvalifikācija

Deleģēšanas līguma numurs un datums

Kvalifikācijas līmenis

1.

Enerģētika un elektrotehnika

Elektromontieris

3-24/30, 25.01.2017.

2. profesionālās kvalifikācijas
līmenis / atbilst LKI 3. līmenim

2.

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

3-24/32, 25.01.2017.

3.

Metālapstrāde

Rokas lokmetinātājs (MMA)

3-24/31, 25.01.2017.

4.

Būvdarbi

Apdares darbu strādnieks

3-24/29, 25.01.2017.

5.

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

3-24/24, 25.01.2017.

6.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

3-24/20, 25.01.2017.

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis / atbilst LKI 4. līmenim

7.

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

3-24/23, 25.01.2017.

8.

Autotransports

Automehāniķis

3-24/18, 25.01.2017.

9.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

3-24/22, 25.01.2017.

10.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

3-24/21, 25.01.2017.

11.

Kokizstrādājuma izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

3-24/19, 25.01.2017.

12.

Restorāna pakalpojumi

Bārmenis

3-24/26, 25.01.2017.

13.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

3-24/23, 20.03.2018.

Profesionālās kompetences tiek izvērtētas atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās kvalifikācijas standartā, profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, kuru Jelgavas Tehnikums organizēs  un īstenos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai  kārtībai.
Maksa par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ietveros sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta 2013. gada 10. septembra Ministra kabineta noteikumos Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”
Ikvienam interesantam, pirms dokumentu iesniegšanas, ir iespēja saņemt 2 bezmaksas konsultācijas.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.
Informācija:
Kontaktpersona: Uldis Sokolovs, direktora vietnieks kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā.
Tālrunis: 29810218
E-pasta adrese: uldissokolovs@inbox.lv


NORMATĪVIE AKTI
Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”
Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”
Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016