jt baner top uzn-2023


Jelgavas tehnikuma bibliotēka

Bibliotekas darba laiki

3td

Esiet laipni gaidīti Jelgavas tehnikuma bibliotēkā!
Jelgavas tehnikuma bibliotēka ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa, tā palīdz realizēt izglītības mērķus atbilstoši izglītības standartam un mācību priekšmetu programmām.

bibl1

bibl2

bibl3

Bibliotēkas uzdevumi:

 • nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas lietotājiem;
 • iepazīstināt bibliotēkas lietotājus ar „Bibliotēkas lietošanas kārtību”;
 • nodrošināt nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu sistemātisku komplektēšanu;
 • radīt iespēju bibliotēkas lietotājiem izmantot informācijas gūšanai pieejamās tehnoloģijas, kas nepieciešamas mācību procesam;
 • nodrošināt savu krājumu, datu un informācijas sistēmu pieejamību bibliotēkas lietotājam.ㅤ

Bibliotēkas pakalpojumi:

 • literatūras izsniegšana uz mājam, izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana;
 • metodiskās literatūras izmantošana lasītavā un izsniegšana līdzņemšanai;
 • konsultācija elektroniskās informācijas meklēšanā;
 • iespēja atlasīt informāciju interneta vidē;
 • iespēja izmantot Jelgavas Zinātniskas bibliotēkas elektronisko kopkatalogu;
 • iesiešana ar metāla spirāli (maksas pakalpojums)

E-pasts: biblioteka@jelgavastehnikums.lv

JRBK

e-katalogs

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022