001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Izglītības programmas

 mac programma

 

NĀC MĀCĪTIES JELGAVAS TEHNIKUMĀ!

 

Profesionālās tālākizglītības programmas

Pieteikšanās līdz 28. jūnijam!

 

Izglītības programma

Iegūstamā profesija

Iepriekšējā izglītība

Programmas saturs

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

Līdzmak-sājums 10%*

Būvdarbi

 

Apdares darbu tehniķis

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

1. Krāsošanas, tapešu līmēšanas tehnoloģija.

2. Apmešanas tehnoloģija.

3.Flīzēšanas, grīdu ieklāšanas tehnoloģija.

4. Celtniecības rasēšana.

5. Tāmēšanas pamati.

6. Sausās būves montāža.

7. Interjers.

8. Elektrotehnika.

9. Sabiedrības un cilvēka drošība.

10. Praktiskās mācības.

 

15 mēneši (640 h)

 

 

 

 

 

10 – 16 personas

Piektdiena:

17.00 – 19.50

un

Sestdiena: 8.30 - 14.50

1016,00 EUR

101.60

EUR

 

Metālapstrāde

 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

1. Lokmetināšanas tehnoloģija.

2. Materiālu mācība.

3. Elektrotehnika.

4. Rasēšana.

5. Sabiedrības un cilvēka drošība.

6. Datoru lietošana.

7. Praktiskās mācības.

 

15 mēneši (640 h)

 

 

10 – 16 personas

Piektdiena:

17.00 – 19.50

un

Sestdiena: 8.30 - 14.50

2320,00 EUR

232.00

EUR

 

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Vispārējā vidējā izglītība

1. Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2. līmenis).

2. Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. un 2. līmenis).

3. Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2. līmenis).

4. Zaļās prasmes.

5. Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi.

6. Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā.

7. Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā.

8. Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai.

9. Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs.

10. Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana.

11. Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite.

12. Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā.

13. Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā.

14. Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana.

15. Konferenču un semināru apkalpošana.

16. Starpkultūru pakalpojumi.

17. Telpu dizains un floristika.

18. Aktīvā tūrisma pakalpojumi.

19. Viesu mērķu grupu apkalpošana.

20. Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse.

 

22 mēneši (960 h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 16 personas

Piektdiena:

17.00 – 19.50

un

Sestdiena: 8.30 - 14.50

1451,80 EUR

145.18

EUR

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas

Inženierkomunikāciju tehniķis

Vispārējā vidējā izglītība

1.Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2. līmenis).

2. Zaļās prasmes.

3. Sociālās un pilsoniskās prasmes (2. līmenis).

4. Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2. līmenis).

5. Būvniecības procesi un cauruļvadu iebūves veidi.

6. Pagaidu konstrukciju montāža.

7. Tranšeju ierīkošana inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai.

8. Cauruļvadu montāža.

9. Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža.

10. Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāža.

11. Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana.

12. Prakse inženierkomunikāciju montāžas darbi.

13. Apkures sistēmu montāža.

14. Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam.

15. Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana.

16. Inženierkomunikāciju tehniķa ievadprakse.

17. Inženierkomunikāciju ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana.

18. Inženierkomunikāciju montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole.

19. Inženierkomunikāciju materiālu plūsma un izmaksas.

20. Rokas lokmetināšana MMA.

21. Aukstumiekārtu ierīkošana un uzturēšana.

22. Heliotermisko iekārtu uzstādīšana.

23. Siltumsūkņu sistēmu izveidošana.

24. Inženierkomunikāciju tehniķa prakse.

 

 

 

 

22 mēneši (960 h)

 

 

 

 

 

 

10 – 16 personas

 

 

 

 

Piektdiena:

17.00 – 19.50

un

Sestdiena: 8.30 - 14.50

 

 

 

 

 

 

1549,40 EUR

 

 

 

 

 

 

154.94

EUR

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

Vispārējā vidējā izglītība

1. Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2. līmenis).

2. Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. un 2. līmenis).

3. Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2. līmenis).

4. Zaļās prasmes.

5. EIKT pamatprocesi un darbu veidi.

6. EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas.

7. Vienkāršu algoritmu izstrāde.

8. Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei.

9. Datortehnikas komplektēšana un montāža.

10. Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana.

11. Biroja tehnikas apkope un remonts.

12. Serveru izvēle un uzstādīšana.

13. EIKT drošības politikas veidošana.

14. Drošības sistēmu uzstādīšana.

15. Perifērijas iekārtu apkope un remonts.

16. EIKT produktu izstrāde.

17. Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana.

18. Datorsistēmu tehniķa prakse.

22 mēneši (960 h)

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 16 personas

Piektdiena:

17.00 – 19.50

un

Sestdiena: 8.30 - 14.50

1561,60 EUR

156.16

EUR

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs.

Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

 

 

 

 

 

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

 

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
 • ovecumā no 45ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • ovecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam ” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
 • obēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu  izpratnē

   Lasīt tālāk -  Kā pieteikties mācībām

Mācību maksa:

 • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Papildu atbalsts:

 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti. Sīkāk par to lasīt šeit ;
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss. Sīkāk par to lasīt šeit .

Konsultācijas:

 • pieaugušo izglītības koordinatora informatīva konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās , kurš konsultē par projekta iespējām, tajā pieejamām mācībām savā pašvaldībā vai citviet, pieejamo atbalstu, pieteikšanās kārtību un palīdz pieteikties mācībām klātienē, ja to nav iespēju izdarīt tiešsaistē;
 • karjeras konsultācija  tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē, kurā karjeras konsultants pēc iepriekšēja pieraksta konsultē gadījumos, ja ir šaubas par to, kāda veida mācības vai pārkvalifikācija būtu profesionāli piemērotāka.
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016