jt baner top uzn-2023


Vakar notika seminārs par virzību uz EKO skolu

Vakar, 4.janvārī Jelgavas tehnikumā notika seminārs par virzību uz EKO skolu, kurā piedalījās tehnikuma administrācijas pārstāvji, Metodisko komisiju vadītāji un Nordplus Junior projekta “Ceļā uz eko profesionālo skolu: nāc un sāc!” dalībnieki.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar “EKO” iniciatīvām / aktivitātēm, ko īsteno minētā projekta partneri Lietuvā un Igaunijā, kā arī prezentēta eko profesionālās koncepcijas galvenie virzieniem, kas apkopoti Nordplus projekta ietvaros. Pēc tam Tehnikuma eko-padomes vadītāja Beate Gargurne sniedza pārskatu par aktivitātēm, ko eko-padome ir veikusi pēdējo divu mācību gadu laikā, kā arī iezīmēja turpmākos attīstības virzienus.
Visus semināra dalībniekus ieinteresēja prezentācija un video “Kā tehnikumā taupīt ūdeni un enerģiju”, ko bija izveidojuši Jelgavas tehnikuma 209.grupas izglītojamie:  Artjoms Antonovs, Kristaps Lellis un Kirils Levšihs profesionālās izglītības skolotāja Jāņa Sutena vadībā. Semināra dalībnieki atzina, ka prezentācijā sniegta informācija par ūdens taupīšanu ne tikai tehnikumā, bet arī savās mājsaimniecībās.
Semināra turpinājuma vairāki pedagogi dalījās savā pieredzē, ka “zaļās” idejas un eko pieeja tiek īstenota gan mācību kursā, gan ikdienā (Ināra Pluce, Ina Domina, Evija Preimane).
Semināra otrajā daļā tā dalībnieki strādāja grupās, jo, kā pieklājas gada sākumā, veicot svarīgu plānošanas darbu, izvirzot piecus reālus un turpmākajā pusgadā īstenojamus mērķus un norādot, cik laika būs nepieciešams šo mērķu īstenošanai, kādi resursi nepieciešami to īstenošanai, un kāds būs ieguvums pašiem un citiem. Nosacījums bija, ka vismaz vienam mērķim jābūt saistītam ar pārtiku, jo tā ir tehnikuma eko-padomes piedāvātā šī mācību gada tēma.
Seminārs noslēdzās ar tā izvērtēšanu, kā rezultāti liecina, ka semināra dalībnieki ieguva daudz jaunu ideju, bija iepriecināti dalīties pieredzē un strādāt pie radošiem uzdevumiem kopā ar saviem kolēģiem. Tika nolemts līdzīgu semināru rīkot mācību gada noslēguma, lai kopīgi pārrunātu izvirzīto mērķu īstenošanu un apzinātu turpmākos uzdevumus.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022