jt baner top uzn-2023


Viesmīlības pakalpojumi un Viesmīļi profesijas nedēļa

Iegūtās vietas Viesmīlības pakalpojumu profesijas nedēļas netradicionālajā radošajā darbnīcā "Mūsdienīga galda klājuma tendences":

 1. vieta   2. vieta  3. vieta

Karinai Gubinai,
Anastasijai Korņejevai,
Ksenijai Hohļevai
(305. grupa)

Annai Annijai Celmiņai,
Sindijai Misterei,
Anetei Renātei Lazutkinai,
Jogitai Helēnai Velaitei
(405. grupa)
Sigitai Čapļai,
Viktorijai Radziņai
Evelīnai Laganovskai
(305a. grupa)

 

Beātes Gargurnes simpātiju balva
Kristiānam Šukelovičam, Sandijam Danekam Ērglim (305a. grupa)

Viesmīlības pakalpojumu profesijas nedēļas konkursā
"Jelgavas tehnikuma brokastis 2023":

1. vieta   2. vieta  3. vieta

305.a grupa

405. grupa 305. grupa

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022