jt baner top uzn-2023


Šogad tehnikumu absolvēs pirmie 18 “Mērniecības tehniķi”

23.03.2023. Jelgavas tehnikumā tikās izglītības programmas “Zemes ierīcība” pedagogi, izglītojamie, uzņēmēji, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas vadība, LBTU Vides un būvzinātņu fakultātes vadība un LDDK projekta Zemgales reģiona koordinatore, lai pārrunātu esošo situāciju un iezīmētu nākamās aktivitātes sadarbības pilnveidošanai.

 

Sanāksmes laikā 4.kursa izglītojamie prezentēja iegūto pieredzi, veicot mērniecības darbus praksē uzņēmumos. Sadarbības partneri atzinīgi novērtēja izglītojamo profesionālo sagatavotību un dalījās ar labās prakses piemēriem. LDDK projekta Zemgales reģiona koordinatore prezentēja informāciju par ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» sasniegumiem. Sanāksmes laikā notika diskusija par tehnikuma lomu speciālistu sagatavošanā šajā jomā. Darba devēji augstu novērtēja mūsu tehnikuma izglītojamo zināšanas un prasmes, kuras viņi apliecināja prakses vietās uzņēmumos. Sanāksmes dalībnieki vienojās par turpmāķo sadarbību ne tikai prakses nodrošināšanā, bet arī praksē iegūto zināšanu novērtēšanā piedaloties prakses aizstāvēšanā.

Merniecibas tehnikis last

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022