jt baner top uzn-2023


Tīmekļvietnes piekļūstamība

Piekļūstamības paziņojums

Jelgavas tehnikums saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz iestādes oficiālo tīmekļvietni – https://www.jelgavastehnikums.lv/.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Jelgavas tehnikums tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tīmekļvietnē nav izmantoti visi nepieciešamie pamatstruktūru raksturojošie bloki, kā arī aprakstīti to nosaukumi.
  • Pārvietojoties, dažiem navigācijas un satura elementiem nav vizuālā fokusa.
  • Attēlu alternatīvie teksti ir daļēji atbilstoši un ir precizējami.
  • Kopumā tīmekļavietnē virsrakstu lietojums ir atbilstošs labajai praksei, tomēr atsevišķi virsraksti nav iekļauti tīmekļvietnes strukturējumā.
  • Atsevišķiem maznozīmīgiem teksta elementiem ir nepietiekams krāsu kontrasts.
  • Pie noteiktas tālummaiņas galvenajā izvēlnē nav saskatāmi visi elementi vai tie pārklājas ar citiem satura blokiem.

Šīs tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtējums pēdējo reizi veikts 02.05.2023. Izvērtēšanu veica Jelgavas tehnikums.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Piekļūstamības alternatīvas
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties ar Jelgavas tehnikumu: info@jelgavastehnikums.lv, +371 63025605.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 37, LV - 3001

E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

Tālrunis: +371 63025605

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi septiņu dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Judīte Poriķe: judite.porike@jelgavastehnikums.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmreizēji sagatavots 02.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022