jt baner top uzn-2023


Par piedalīšanos jauniešu apmaiņā

LES

Pateicoties Podgórze Kultūras un sociālās biedrības uzaicinājumam, astoņi Jelgavas tehnikuma izglītojamie kopā ar direktores vietnieci audzināšanas jomā Nadeždu Bergfeldi no 2023. gada 17. septembra līdz 24. septembrim piedalījās starptautiskā jauniešu apmaiņā “Tolerance matters”, kas norisinājās Wisla pilsētā, Polijā.

Pasākuma mērķi bija 1) lauzt stereotipus, veicināt toleranci un sapratni, 2) veicināt multikulturālas, vienotas sabiedrības veidošanu Eiropā, 3) izveidot tolerances kodeksu.

Lai sasniegtu šos mērķus, Jelgavas tehnikuma jaunieši nedēļas garumā aktīvi darbojās kopā ar dalībniekiem no Polijas, Čehijas, Rumānijas un Turcijas. Šī projekta ietvaros jaunieši ir veicinājuši izpratni par toleranci un cieņu pret citiem cilvēkiem. Nedēļas laikā tika veidotas daudz jaunas draudzības un neaizmirstamas atmiņas. Lielāko dienas daļu jaunieši pavadīja mācoties un sadarbojoties, taču tika dota iespēja arī iepazīt pilsētu. Jaunieši uzsver, ka labprāt atgrieztos un piedzīvotu visu vēlreiz.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022