jt baner top uzn-2023


Professional development through Erasmus+ mobility

LES

ㅤㅤLaika periodā no 2023. gada 16. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim Jelgavas tehnikumā mobilitāti īstenoja divi Vana-Vigala Tehniskās un servisa skolas (Igaunija) studenti un viens pedagogs kvalifikācijā “Apdares darbu tehniķis”.

ㅤㅤMobilitātes ietvaros dalībnieki pilnveidoja savas profesionālās prasmes krāsošanas tehnoloģijās un flīzēšanā Jelgavas tehnikuma mācību laboratorijās, kā rezultātā viens no izglītojamajiem arī startēja Jelgavas tehnikuma organizētajā Starptautiskajā profesionālās meistarības konkursā flīzēšanā. Papildus nodarbībām mācību laboratorijās, mobilitātes dalībnieki, kopā ar profesionālās izglītības skolotājiem Ritu Kokorēviču un Intu Sondoru, devās pieredzes apmaiņā uz mācību prakšu norises vietām Kuldīgā un Rīgā, kur guva ieskatu betonēšanas un koka māju restaurācijas procesā.

ㅤㅤPateicamies visiem, kas iesaistījās mobilitātes dalībnieku uzņemšanas aktivitāšu organizēšanā. Īpašs paldies profesionālās izglītības skolotājiem Ritai Kokorēvičai un Intam Sondoram par ieguldīto darbu mobilitātes dalībnieku aktīvā iesaistīšanā mācību procesā un kvalifikācijas apguvē.

ㅤㅤMobilitātes tika īstenotas Vana-Vigala Tehniskās un servisa skolas ERASMUS+ programmas mobilitātes projekta Nr. 2023-1-EE01-KA122-VET-000147071 “Professional development through Erasmus+ mobility” ietvaros.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022