jt baner top uzn-2023


Noslēgusies Erasmus + prakse Austrijā

LES

ㅤㅤLaika periodā no 30.09.2023. līdz 29.10.2023. astoņi Jelgavas tehnikuma jaunieši kvalifikācijās “Automehāniķis”, “Mēbeļu galdnieks” un “Inženiersistēmu būvtehniķis” ERASMUS+ projekta Nr.2023-1-LV01-KA122-VET-000127454 “Profesionālā pilnveide Eiropā – iespēja izaugsmei” ietvaros īstenoja praksi Austrijā.
ㅤㅤMobilitātes laikā jaunieši pilnveidoja savas profesionālās prasmes un zināšanas, strādājot nozaru uzņēmumos. Mācību mobilitāte starptautiskā vidē veicināja arī izglītojamo spēju strādāt komandā un komunicēt svešvalodā darba uzdevumu veikšanas ietvaros. Papildus profesionālajām iemaņām, izglītojamie guva ieskatu arī Austrijas kultūrā un paplašināja savas zināšanas par Erasmus+ programmu, piedaloties dažādās izglītojošās ekskursijās.
ㅤㅤKā pavadošās personas, uz Austriju izglītojamos atbalstīt devās profesionālās izglītības skolotājs Jānis Sutens, vispārējās vidējās izglītības skolotāja Džesija Vilkāja, sociālais pedagogs Agrita Katajeva un vispārējās vidējās izglītības skolotāja, izglītības metodiķe Simona Beļajevskova.
ㅤㅤPateicamies jaunajiem sadarbības partneriem BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH un Aldonai Biedermann par sadarbību mobilitāšu nodrošināšanā.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022