jt baner top uzn-2023


Izmaiņas macību priekšmetu stundu sarakstā

JELGAVAS TEHNIKUMS
IZMAIŅAS MACĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTĀ
2024. gada 26. Februārī.

Grupas nr. Stundas nr. Mācību priekšmeta nosaukums Telpas numurs
103. 3;4 Svešvaloda (B1 ) 1.gr./ 2.gr. O.Turyeva/ O.Sizoņenko 210.D/ 208.D
103. 6;7 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) teorija S.Brakovska 404
103. 8;9 Matemātika I L.Peipiņa 304
201. 5;7 Sociālās zinības un vēsture I.Zudiļina 204.D
205.A 1-9 Mācību ekskursija E.Preimane
301. 6;7 Sociālās zinības un vēsture S.Beļajevskova
304. 1-9 Valsts aizsardzības mācība M.Buls 117
305. 3;4 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) L/V G.Alksne 207.D
308. 8;9 Svešvaloda I (B2) M.Petruks 215
401. 1-4 Motoru remonts praktiskie darbi 1./2. A.Granskis/ A.Moškanovs 106.A
403. 5-9 Bezpilota lidaparātu pielietojums G.Jurevičs 209.D


TELPAS:
S.Beļejevskova - 206.D

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022