jt baner top uzn-2023


ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)

esf_eu1


No 2009. gada 20. novembra līdz 2010. gada 28. februārim projektā piedalās profesionālās izglītības skolotāji:

Nr.p.k. Vārds, uzvards
1. Judīte Poriķe
2. Nona Jakušova
3. Māris Blumbergs
4. Ainārs Kreija
5. Jānis Stankevičs

Jelgavas Amatniecības vidusskolas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija:

  • direktora vietniece mācību darbā Janīna Rudzīte – komisijas priekšsēdētāja,
  • direktora vietnieks arodmācību darbā Uldis Sokolovs – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
  • humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas vadītāja Margarita Mākule – komisijas locekle,
  • skolas vecāku padomes pārstāvis Jānis Grīnvalds – komisijas loceklis,
  • personāla speciālists Vera Rimdenoka – komisijas sekretāre.
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022