jt baner top uzn-2023


ERAF projekts "Jelgavas Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas rekonstrukcija”

"Jelgavas Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas rekonstrukcija”

 

 

Vispārīga informācija

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) un tas tiek ieviests, pamatojoties uz 2010.gada 2.augustā noslēgto Vienošanos Nr. 2010/0148/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/038 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Jelgavas Amatniecības vidusskolu.

Projekta mērķis – nodrošināt vides pieejamību un uzlabot dienesta viesnīcas pakalpojumu kvalitāti. Jelgavas Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīca nodrošinās dienesta viesnīcas pakalpojumus Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra izglītojamajiem. Projekta ietvaros paredzēta daļēja dienesta viesnīcas infrastruktūras uzlabošana (iekšējo inženiertīklu,  galvenās ieejas un telpu rekonstrukcija).

Projekta mērķa grupa ir Jelgavas Amatniecības vidusskolas izglītojamie un pedagogi.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas galvenās aktivitātes:

1. Dienesta viesnīcas iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija
2. Galvenās ieejas rekonstrukcija, nodrošinot vides pieejamību
3. Dienesta viesnīcas telpu rekonstrukcija

Projekta kopējās izmaksas 892 441 LVL

Pieejamais ERAF finansējums - 767498 (86%) LVL
Pieejamais valsts budžeta finansējums - 124943 (14 %) LVL

Projekta sākuma datums : 2010.gada 29.aprīlis

Projekta noslēguma datums : 2011.gada 31.decembris

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022