Franšīzes vadīšana

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

80 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Apgūt franšīzes izveidošanu. Biznesa plānošana. Franšīzes darba organizācijas  un vadības apguve.

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Biznesa vides izvērtēšana. Franšīzes dibināšana. Darbības plāna sastādīšana. Sadarbības veidošana.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite