Grafiskās datorprogrammas (coreldraw, photoshop)

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Pieredze darbā Windows vidē

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

120 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Sagatavot izglītojamos grafisko redaktoru praktiskai pielietošanai

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Objektu zīmēšana izmantojot pamata rīkus – Elipse, Polygon, Stars, Spiral, Rectangle.

Līniju zīmēšana izmantojot pamata rīkus – Free Hand, Bezier, Dimension. Vairāku objektu grupēšana vienā objektā.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite