Grāmatvedības pamati

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

120 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Apgūt iemaņas grāmatvedības kārtošanā un atskaišu sagatavošanā un iesniegšanā, gada pārskata sastādīšanā.

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Grāmatvedības darba organizācija. Uzskaites kārtošana vienkāršajā un divkāršajā grāmatvedības formā. Gada pārskata sastādīšana.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite