Komercdarbības uzsākšana un mikrouzņēmējdarbība

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Vispārējā vidējā izglītība

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

120 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Iepazīties ar komercsabiedrību formām un to dibināšanas procesu. Veidot iemaņas biznesa veidošanā un vadīšanā.

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Uzņēmuma dibināšanas dokumentācijas izstrādāšana, biznesa idejas radīšana. Uzņēmējdarbības vides novērtēšana. Saimnieciskās darbības finansēšana. Nodokļu un saistību pārvaldība. Uzņēmuma organizācija.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite