Nodokļi uzņēmējdarbībā

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

60 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Apgūt nodokļu reglamentējošo likumdošanu. Nodokļu veidi, to aprēķināšanas kārtība, atskaišu sagatavošana.

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Nodokļu sistēma. Nodokļu maksātāju reģistrācija. Nodokļu veidi un aprēķini. Atskaišu sagatavošana un iesniegšana EDS.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite