jt baner top uzn-2023


Valodu nedēļa Jelgavas tehnikumā

Tēma “Domā zaļi, runā tīri!” tika izvēlēta saistībā ar EKO tematiku, jo Jelgavas tehnikums ir viena no EKO skolām.

Latviešu valodas stundu ietvaros notika glītrakstīšanas konkurss. Izglītojamajiem pirms šī uzdevuma veikšanas informatīvi izklaidējošā veidā tika stāstīts un rādīts video par Mobilo Klimatu muzeju, kā arī par EKO skolu. Glītrakstīšanas teksts “Iepakojums visam mūžam” bija no iepriekšminētā muzeja ekspozīcijas.

Savukārt 30.10. no katras grupas divi pārstāvji veica uzdevumus, kuri bija saistīti ar leksikā nevēlamu vārdu šķirošanu, to aizstāšanu ar literāri pareiziem vārdiem, vārdu savienojumiem. Jauniešiem bija jāatbild uz jautājumu  “Kāpēc cilvēcei jāsaudzē daba?”.

Vācu valodā izglītojamie veidoja prezentācijas atbilstoši Valodu nedēļas tēmai.

Valodu nedēļas ietvaros, angļu valodas dienā, meklēja skaidrojumu dažādām vides problēmām, aizpildot krustvārdu mīklu, veidoja īsu aprakstu kādai konkrētai vides problēmai un pārbaudīja vārdu krājuma zināšanas par tēmu "Vide".

Krievu valodā izglītojamie veidoja  īsās formas dzejoļus atbilstoši Valodu nedēļas tēmai.

Valodu nedēļas konkursu laureāti tiks paziņoti Valsts svētku pasākumā.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022