jt baner top uzn-2023


Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2011/2 ERAF

Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2011/2 ERAF
Paziņojuma ievietošanas datums 13.04.2011.
Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2011/2 ERAF
Pasūtītājs: Jelgavas Amatniecības vidusskola,  Reģistrācijas Nr. LV90000041031, adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001

Iepirkuma priekšmets:

Infrastruktūras uzlabošana (rekonstrukcijas būvdarbu realizācija) saskaņā ar SIA „Diānas Zalānes projektu birojs” tehnisko projektu (pielikums Nr.14) un tehniskajām specifikācijām (pielikums Nr. 1) Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu „Jelgavas Amatniecības vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija izglītības programmās „Autotransports”, „Būvdarbi”, Kokizstrādājumu izgatavošana”” (vienošanās Nr. 2010/0137/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/041) un „Jelgavas Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas rekonstrukcija” (vienošanās Nr. 2010/0148/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/038) ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2011. gada 27. maijam plkst. 10:00.

Iepirkuma pilnvarotā persona:

Jelgavas Amatniecības vidusskolas projekta vadītājs Artūrs Veiss,

tālrunis: 63025605, e-pasts: artursveiss@gmail.com

 


Pielikumi:

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022