jt baner top uzn-2023


Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2011/6

Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2011/6

Publicēšanas datums 28.06.2011.

Pasūtītājs: Jelgavas Amatniecības vidusskola,

Reģistrācijas Nr. LV90000041031, adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001
Iepirkuma priekšmets: „Telpu noma komercdarbībai ”

Iepirkuma mērķis: Iznomāt neapdzīvotu telpu 29.3 m2 platībā, kadastra numurs: 0900 009 0063 001, kas atrodas Miezītes ceļš 33-20., Jelgavā.

Minimālā piedāvājuma vērtība (bez PVN): 1m2 / 0.65 Ls.

Nomas termiņš: 2 mēneši no līguma slēgšanas brīža.

Izsoles veids: rakstiskā izsole, pirmā.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2011. gada 05. jūlijam plkst. 9:00.

Pieteikuma iesniegšanas vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, Jelgavas Amatniecības vidusskola, 201. telpa.

Pieteikumu reģistrēšanas kārtība: 201. telpā reģistrē iesniegtos piedāvājumus, pretendentam aizpildot iepirkuma reģistrācijas veidlapu.

Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta: 05.07.2011., plkst. 10:00, 201. telpa.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.

Iepirkuma pilnvarotā persona: Jelgavas Amatniecības vidusskolas direktors Janīna Rudzīte, 28306437, jaunina.rudzite@inbox.lv

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022