jt baner top uzn-2023


Kontakti


"Jelgavas tehnikums"

Adrese:Pulkveža O.Kalpaka iela 37,
Jelgava, LV-3001, Latvija
reģ.nr. 2836003567
Konta nr. LV35TREL215026003700B
Banka: VALSTS KASE; kods – TRELLV22
tālr. +371 63025605 fakss: +371 65674889
e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

Simbols-e-

jt map

UZMANĪBU!
2009. gada 25. septembrī
JELGAVAS TEHNIKUMAM
Valsts kasē atvērts konts
LV45TREL7150260005000
(ziedojumiem un dāvinājumiem)

Jelgavas tehnikuma darbinieku kontaktinformācija

Vārds, uzvārds

Amats

Pieņemšanas laiki

Telpas Nr.

Tālrunis

E-pasts

Janīna Rudzīte

Direktors

P: 15:00-17:00

(pēc pieraksta)

204

+371 63025605

janina.rudzite@jelgavastehnikums.lv

Nona Jakušova

Direktora vietniece izglītības jomā

P:T: 08:00-14:00 O:C: 12:00-17:00

205

+371 63025620

nona.jakusova@jelgavastehnikums.lv

Uldis Sokolovs

Direktora vietnieks kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā

P: 15:00-17:00

202

+371 27767715

uldis.sokolovs@jelgavastehnikums.lv

Nadežda Bergfelde

Direktora vietniece audzināšanas jomā

P: 15:00-17:00

207

+371 63025628

nadezda.bergfelde@jelgavastehnikums.lv

Sarmīte Pekarska

Karjeras konsultants

P:O:T:C 09:00-16:00

202

+371 29388356

uznemsana@jelgavastehnikums.lv

Judīte Poriķe

Direktora vietniece IKT un inovāciju jomā

pēc iepriekšēja pieraksta

408

+371 24421156

judite.porike@jelgavastehnikums.lv

Jānis Beķeris

Izglītības metodiķis resocializācijas jomā

P: 15:00-17:00

206

+371 27767717

janis.bekeris@jelgavastehnikums.lv

Ķēniņa Arta

Personāla speciālists

P:O:T:C: 08:00-11:30 12:10-17:00
P:08:00-15:00

203

+371 68625432

personals@jelgavastehnikums.lv

Kristīne Gaspareviča

Lietvede

P:O:T:C:
08:00-17:00
P:08:00-15:00

204

+371 63025605

info@jelgavastehnikums.lv

sekretare_jt@inbox.lv

Ginta Grantiņa

Lietvede (stundu koordinators)

P:O:T:C: 08:00-17:00
P:08:00-15:00

209

+371 63025605

ginta.grantina@jelgavastehnikums.lv

Jeļena Ogrizko

Arhīva pārzine

P:O:T:C: 08:00-17:00
P: 08:00-15:00

203

+371 68625432

info@jelgavastehnikums.lv

Arnita Lieģeniece

Saimniecības vadītāja

O:C: 08:00-15:00

208

+371 26123853

arnita.liegeniece@jelgavastehnikums.lv

Maira Čerņavska

Dienesta viesnīcas vadītāja

P:O:T:C:
08:00-17:00
P: 08:00-15:00

103. (dienesta viesnīca)

+371 27767713
+371 63025684

maira.cernavska@jelgavastehnikums.lv

Daiga Grīsle

Galvenā grāmatvede

P:O:T:C:
08:00-17:00
P:08:00-15:00

218

+371 63028067

gramatvediba@jelgavastehnikums.lv

Sanda Vanaga

Projektu koordinators un sabiedrisko attiecību speciālists

P:O:T:C:
08:00-17:00
P: 08:00-15:00

221

+371 27767710

projekti@jelgavastehnikums.lv
erasmus@jelgavastehnikums.lv

Anda Elīna Eidēja

projektu koordinatore

P:0 8:00-17:00

P 8:00-12:00

221

+371 26563433

anda.eideja@jelgavastehnikums.lv

Agrita Katajeva

Sociālais pedagogs

pēc iepriekšēja pieraksta

210

+371 22826310

akatajevajt@gmail.com

Daiga Dumpe

Datu aizsardzības speciālists

pēc iepriekšēja pieraksta

403

+371 63025605

das@jelgavastehnikums.lv

Baiba Lukaševiča

Izglītības metodiķe

pēc iepriekšēja pieraksta

202

+371 63025605

baiba.lukasevica@jelgavastehnikums.lv

Sigita Brakovska

Izglītības metodiķe, izglītības tehnoloģiju mentors

pēc iepriekšēja pieraksta

209 A

404

+371 26113183

itmentors@jelgavastehnikums.lv

Simona Beļajevskova

Izglītības metodiķe autotransporta un būvniecības jomā

pēc iepriekšejā pieraksta

209.A

+371 29397669

simona.belajevskova@jelgavastehnikums.lv

Direktora vietniece izglītības jomā
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022