jt baner top uzn-2023


JT mācību materiāli

Izglītošanās un specialitāte ir cilvēka mērķtiecīga izvēle savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā. Profesionālās izglītības posms ir sākums tās apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās augstskolā un turpinās visas dzīves laikā.

Izglītības sektorā ir programmu nodrošinājums, kas palīdz izglītojamajiem apgūt un attīstīt prasmes. Apgūt profesiju visā tās smalkumā un dziļumā.

Izglītībā svarīga nozīme ir pedagogu profesionālajai meistarībai, vispusīgai metožu izmantošanai, lai apgūstot tēmas, izglītojamie iemācītos darboties atbilstoši savām prasmēm, iemaņām un pieredzei, atbilstoši reālās dzīves prasībām un aizvien pieaugošajām prasībām.

 

Metodiskais materiāls veidots kā mācību līdzeklis profesijas izglītības programmas apguvei, ko var izmantot kā izglītojamie, tā arī skolotāji gan teorētiskajās, gan praktiskajās nodarbībās.

Metodisko materiālu veido divas daļas – teorētiskā un praktiskā.

 

Materiāli ir veidoti tā, lai pedagogs varētu organizēt mācību stundas darbu gan piedāvātās metodikas ietvaros, gan strādājot radoši.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022