jt baner top uzn-2023


Publiski pieejami metodiskie materiāli

Nr.

p.k.

Metodisko darbu izstrādnes

Gads

Lejuplādēt

1.

Pieaugušo izglītības modulis: Digitālās prasmes darba vajadzībām

2019.

 pdf ico

2.

Pieaugušo izglītības modulis: Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis

2019.

 pdf ico

3.

Starpdisciplinārā stunda. Rūdolfa Blaumaņa daiļrade – noveles „Salna pavasarī un „Purva bridējs” (mācību kursi: literatūra un informātika)

2019

 pdf ico

4.

Darba attiecības darba likuma kontekstā (mācību kurss: iniciatīva un uzņēmējdarbība)

2019

 pdf ico

5.

Starpdisciplinārā stunda. „Spēka impulss un drošība automobilī” (mācību kursi: fizika un automobiļu uzbūves pamati)

2019

 pdf ico

6.

Starpdisciplinārā stunda. „Individuālās aizsardzības līdzekļi metināšanā” (mācību kursi: sabiedrības un cilvēka drošība un metināšana)

2019

 pdf ico

7.

Starpdisciplinārā stunda. “Kombinatorika kritpēšanas metodoloģijā” (mācību kursi: matemātika un datortehnikas komplektēšana un montāža)

2019

 pdf ico

8.

Starpdisciplinārā stunda. “Informātikas prasmju un kompetenču pielietošana moduļa „Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avots” tematu apguvē”” (mācību kursi: informātika un modulis - apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avots)

2019

 pdf ico

9.

Starpdisciplinārā stunda. “Starpdisciplinārā kompetenču pieeja informātikas un dokumentu un informācijas apritē” (mācību kursi: dokumentu un informācijas aprite (1.līmensi) un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas)

2019

 pdf ico

10.

Apmācamā voluntārā darba burtnīca elektrotehnikā

2020

pdf ico

11.

Elektriķa ābece jeb elektromateriālu mācība elektrotehnikas mācība praktiskā mācība

2020

pdf ico

12.

 Digitālās prasmes darba vajadzībām

2018

pdf ico

13.

 Digitāli kompetents pilsonis

2019

pdf ico

14.

 Digitālo materiālu izstrāde (skolotājiem)

2019

pdf ico

15.

 ES digitālajā pasaulē

 2019

pdf ico
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022