jt baner top uzn-2023


Metodiskais darbs

pdf tr

Autors (i) apliecina un garantē, ka praktiskās mācības prakses izstrādātais programmas produkts, kas iesniegts Jelgavas Tehnikumam, ir Autora oriģināldarbs 
 pdf tr  Prezentācijas saturā iekļaujamo sadaļu saturs
 pdf tr  Metodiskie noteikumi kvalifikācijas darbu, referātu un prakses atskaites noformēšana
 pdf tr  Prezentācijas demonstrēšana (vērtēšanas kritēriji)
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022