jt baner top uzn-2023


Autoatslēdznieks

IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

Autoatslēdznieks

PROGRAMMAS  VEIDS

Arodizglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

Autotransports

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

Viens gads (1560 stundas)

IEGUVES  FORMA

Klātiene

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas lapa

Nr. AP 2460

līdz 2019. gada 18. novembrim 

Profesionālās izglītības programmas licence

Nr. P-6904 uz nenoteiktu laiku

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • Automašīnu uzbūve
 • Elektrotehnika un automašīnu elektroiekārta
 • Automašīnu remonts
 • Rasēšana
 • Materiālu mācība
 • Automašīnu diagnostika
 • Automašīnu tehniskā apkope
 • Darba aizsardzība
 • Profesionālā saskarsme
 • Atslēdznieka darbi
 • Praktiskās mācības

Profesionālās izglītības programmas mērķis 

Autoatslēdznieks kvalificēta augstāka līmeņa speciālista vadībā veic automobiļa tehniskā stāvokļa pārbaudi, tehnisko apkopi un remontu, konstatē un novērš automobiļu bojājumus, un patstāvīgi veic detaļu, mezglu, agregātu demontāžu, montāžu.

Autoatslēdznieks strādā ar automobiļu tehnisko apkopi un remontu

saistītos uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta

persona.

PROFESIJAS STANDARTS

Lejuplādēt

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022