jt baner top uzn-2023


Dokumenti

Izglītojamajiem:

Par izglītības iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura maiņu:

Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšana un reģistrācija Jelgavas Tehnikumā

1. Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:
1.1. izmantojot sagatavotu veidlapu , ko var lejuplādēt Jelgavas Tehnikumā tīmekļvietnē;
1.2. rakstiski brīvā formā, norādot, ka ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums;
1.3. mutiski.


2. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:
2.1. ievietojot to Jelgavas Tehnikumā 1.stāvā izvietotajā slēdzamajā pastkastē;
2.2. nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: trauksme@jelgavastehnikums.lv

2.3. iesniedzot to personīgi kontaktpersonai;
2.4. nosūtot uz Jelgavas Tehnikuma e-adresi, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
2.5. nosūtot uz Jelgavas Tehnikuma oficiālo elektroniskā pasta adresi, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
2.6. pa pastu (vēlams pirms trauksmes cēlēja ziņojuma uz atsevišķas baltas lapas pievienot tekstu “Trauksmes cēlēja ziņojums” vai ziņojumu ielikt otrā aizlīmētā aploksnē ar iepriekš minēto norādi).


3. Mutisko trauksmes cēlēja ziņojumu noformē kontaktpersona trauksmes cēlēja klātbūtnē un ziņojuma kopiju izsniedz trauksmes cēlējam.


4. Jelgavas Tehnikuma lietvedībā nodarbinātie šo iekšējo noteikumu 2.4., 2.5. vai 2.6.punktā minētajos gadījumos, saņemot trauksmes cēlēja iesniegumu, kurā norādīts, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, nekavējoties to nodod reģistrēšanai kontaktpersonai.
5. Kontaktpersona nekavējoties reģistrē saņemto trauksmes cēlēja iesniegumu speciāli izveidotā reģistrā, ievērojot normatīvajos aktos par ierobežotas pieejamības dokumentu apstrādi noteiktās prasības.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022