jt baner top uzn-2023


Nomas tiesību izsoles objekts

TREŠĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLE

 

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Jelgavas tehnikums, reģistrācijas Nr. 90000041031, adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001, e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

Nomas tiesību izsoles veids

Rakstveida nomas tiesību otrā izsole

Nomas objekts

Jelgavas tehnikuma pārvaldīšanā esošo neapdzīvojamo telpu, kas atrodas Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā (atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 1.stāva plānam, nekustamā īpašuma kadastra nr. 09005010698) ar kopējo platību 129.65 m2 (būves kadastra apzīmējums 09000010079010) noma ar aprīkojumu.

Nomas objekta raksturojošā informācija

Nomas objekts atrodas Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, mācību korpusa 1.stāvā. Nomas objekts ir labā tehniskā stāvoklī, flīžu grīdas segums, silts/auksts ūdens, apkure, elektroenerģija. Tehnikuma ēkai ir centralizēta apkure, ēka aprīkota ar ugunsdzēsības signalizāciju, nodrošināta ēkas telpu uzkopšana, tehnisko sistēmu uzturēšana, regulāra apkope, teritorijas uzturēšana un uzkopšana.

Iznomāšanas termiņš

Līdz 2021./2022.mācību gada beigām

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs

Par telpām 39,58 euro bez PVN mēnesī.

Par aprīkojumu 371,08 euro bez PVN mēnesī.

Nomas objekta nomas maksa mēnesī ir 0.31 euro/m2.

Noma ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekams darījums.

Izsoles objekta apskates vieta un laiks

Interesentiem ir tiesības saņemt informāciju par Nomas objektu un ar Nomas objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Jelgavas tehnikuma Saimniecības vadītāju Annu Černaju tālrunis: 26521978.

Pieteikuma iesniegšanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami Jelgavas tehnikumā 1.stāvā (pie dežuranta) adrese: Jelgavas tehnikums, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, LV-3001 līdz 2021.gada 9.septembra plkst.10:00 slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums iesniegts nomas tiesību rakstveida izsolei Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā (atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 1.stāva plānam, nekustamā īpašuma kadastra nr. 09005010698) ar kopējo platību 129.65 m2 (būves kadastra apzīmējums 09000010079010) ar aprīkojumu / nomas Pretendenta nosaukums”, sākot ar sludinājuma ievietošanu www.jelgavastehnikums.lv mājas lapā.

Dokumentācija

Paziņojums par rezultātiem

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas pilnsabiedrībai “ROSI 9”, reģistrācijas numurs 43603067946

 

OTRĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Jelgavas tehnikums, reģistrācijas Nr. 90000041031, adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001, e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

Nomas tiesību izsoles veids

Rakstveida nomas tiesību otrā izsole

Nomas objekts

Jelgavas tehnikuma pārvaldīšanā esošo neapdzīvojamo telpu, kas atrodas Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā (atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 1.stāva plānam, nekustamā īpašuma kadastra nr. 09005010698) ar kopējo platību 129.65 m2 (būves kadastra apzīmējums 09000010079010) noma ar aprīkojumu.

Nomas objekta raksturojošā informācija

Nomas objekts atrodas Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, mācību korpusa 1.stāvā. Nomas objekts ir labā tehniskā stāvoklī, flīžu grīdas segums, silts/auksts ūdens, apkure, elektroenerģija. Tehnikuma ēkai ir centralizēta apkure, ēka aprīkota ar ugunsdzēsības signalizāciju, nodrošināta ēkas telpu uzkopšana, tehnisko sistēmu uzturēšana, regulāra apkope, teritorijas uzturēšana un uzkopšana.

Iznomāšanas termiņš

Līdz 2021./2022.mācību gada beigām

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs

Par telpām 84.42 euro bez PVN mēnesī

Par aprīkojumu 740.83 euro bez PVN mēnesī.

Nomas objekta nomas maksa mēnesī ir 0.65 euro/m2.

Noma ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekams darījums.

Izsoles objekta apskates vieta un laiks

Interesentiem ir tiesības saņemt informāciju par Nomas objektu un ar Nomas objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Jelgavas tehnikuma Saimniecības vadītāju Annu Černaju tālrunis: 26521978.

Pieteikuma iesniegšanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami Jelgavas tehnikumā 1.stāvā (pie dežuranta) adrese: Jelgavas tehnikums, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, LV-3001 līdz 2021.gada 2.septembra plkst.10:00 slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums iesniegts nomas tiesību rakstveida izsolei Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā (atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 1.stāva plānam, nekustamā īpašuma kadastra nr. 09005010698) ar kopējo platību 129.65 m2 (būves kadastra apzīmējums 09000010079010) ar aprīkojumu / nomas Pretendenta nosaukums”, sākot ar sludinājuma ievietošanu www.jelgavastehnikums.lv mājas lapā.

Dokumentācija

Paziņojums par rezultātiem

Izsole beigusies bez rezultāta

 

 

 NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Jelgavas tehnikums, reģistrācijas Nr. 90000041031, adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001, e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

Nomas tiesību izsoles veids

Rakstveida nomas tiesību izsole

Nomas objekts

Jelgavas tehnikuma pārvaldīšanā esošo neapdzīvojamo telpu, kas atrodas Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā (atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 1.stāva plānam, nekustamā īpašuma kadastra nr. 09005010698) ar kopējo platību 129.65 m2 (būves kadastra apzīmējums 09000010079010) ar aprīkojumu.

Nomas objekta raksturojošā informācija

Nomas objekts atrodas Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, mācību korpusa 1.stāvā. Nomas objekts ir labā tehniskā stāvoklī, flīžu grīdas segums, silts/auksts ūdens, apkure, elektroenerģija. Tehnikuma ēkai ir centralizēta apkure, ēka aprīkota ar ugunsdzēsības signalizāciju, nodrošināta ēkas telpu uzkopšana, tehnisko sistēmu uzturēšana, regulāra apkope, teritorijas uzturēšana un uzkopšana.

Iznomāšanas termiņš

Līdz 2021./2022.mācību gada beigām

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs

Par telpām 108,82 euro bez PVN mēnesī

Par aprīkojumu 925,66 euro bez PVN mēnesī.

Nomas objekta nomas maksa mēnesī ir 10,07 euro/m2. Noma ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekams darījums.

Izsoles objekta apskates vieta un laiks

Interesentiem ir tiesības saņemt informāciju par Nomas objektu un ar Nomas objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Jelgavas tehnikuma Saimniecības vadītāju Annu Černaju tālrunis: 26521978.

Pieteikuma iesniegšanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami Jelgavas tehnikuma dienesta viesnīcā, 1.stāvā (pie dežuranta) adrese: Jelgavas tehnikums, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, LV-3001 līdz 2021.gada 12.augustam plkst.16:30 slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums iesniegts nomas tiesību rakstveida izsolei Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā (atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 1.stāva plānam, nekustamā īpašuma kadastra nr. 09005010698) ar kopējo platību 129.65 m2 (būves kadastra apzīmējums 09000010079010) ar aprīkojumu / nomas Pretendenta nosaukums”, sākot ar sludinājuma ievietošanu www.jelgavastehnikums.lv mājas lapā.

Dokumentācija

Paziņojums par rezultātiem

Izsole beigusies bez rezultāta

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022