001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Maksas pakalpojumi

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas Tehnikuma

direktora 2017.gada 23.augusta

                        rīkojumu Nr. 1-8/251

Jelgavas Tehnikuma maksas pakalpojumu cenrādis

Izdoti saskaņā ar 16.08.2017.

Ministru kabineta noteikumiem Nr.484

„Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās

izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”

 

Nr.

p.k.

     Pakalpojuma veids                   Mērvienība    Cena bez         PVN         Cena ar

                                                                                PVN (euro)     (euro)       PVN (euro)

1.

Pakalpojumi izglītojamiem

1.1.

dienesta viesnīcas pakalpojumi

viena vieta mēnesī

8,54

0,00*

8,54

1.2.

veļas mašīnas izmantošana

viena mazgāšanas reize

0,77

0,16

0,93

1.3.

kopēšana (A4 formāts)

viena lapa

0,08

0,02

0,10

1.4.

kopēšana (A4 formāts, no abām pusēm)

viena lapa

0,10

0,02

0,12

1.5.

kopēšana (A3 formāts)

viena lapa

0,12

0,03

0,15

1.6.

kopēšana (A3 formāts, no abām pusēm)

viena lapa

0,17

0,04

0,21

1.7.

izdrukāšana

viena lapa

0,08

0,02

0,10

1.8.

brošēšana ar plastmasas spirāli (1-60 lapas)

viena vienība

0,64

0,13

0,77

1.9.

brošēšana ar plastmasas spirāli (61-120 lapas)

viena vienība

1,57

0,33

1,90

1.10.

brošēšana ar plastmasas spirāli (121-240 lapas)

viena vienība

2,13

0,45

2,58

1.11.

brošēšana ar metāla spirāli (1-60 lapas)

viena vienība

1,57

0,33

1,90

1.12.

brošēšana ar metāla spirāli (61-120 lapas)

viena vienība

3,27

0,69

3,96

1.13.

brošēšana ar metāla spirāli (121-240 lapas)

viena vienība

4,98

1,05

6,03

1.14.

laminēšana

viena vienība

0,91

0,19

1,10

1.15.

faksa aparāta lietošana

viena vienība

0,08

0,02

0,10

1.16.

arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana

viena vienība

2,85

0,00**

2,85

1.17.

arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana vienas dienas laikā

viens komplekts

5,69

0,00**

5,69

1.18.

arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana divu-triju dienu laikā

viens komplekts

4,27

0,00**

4,27

1.19.

ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas izsniegšana

viena vienība

1,42

0,00**

1,42

1.20.

diploma, atestāta vai kvalifikācijas apliecības un sekmju izraksta dublikāta sagatavošana

viena vienība

7,11

0,00**

7,11

1.21.

diploma, atestāta vai kvalifikācijas apliecības un sekmju izraksta dublikāta sagatavošana vienas dienas laikā

viena vienība

9,96

0,00**

9,96

2.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām

2.1.

gultas vietas īre skolas darbiniekiem

viens mēnesis

50,00

0,00*

50,00

2.2.

gultas vietas īre citu mācību iestāžu izglītojamiem un skolotājiem

viena diennakts

6,05

0,00*

6,05

2.3.

gultas vietas īre trešajām personām

viena diennakts

12,00

1,44***

13,44

2.4.

vienvietīga luksusa numura īre trešajām personām

viena diennakts

15,00

1,80***

16,80

2.5.

divvietīga luksusa numura īre trešajām personām

viena diennakts

24,00

2,88***

26,88

2.6.

gultas vietas īre trešajām personām

viens mēnesis

99,22

11,91***

111,13

2.7.

veļas mašīnas izmantošana (bez pulvera)

viena mazgāšanas reize

1,50

0,32

1,82

2.8.

veļas mašīnas izmantošana (ar pulveri)

viena mazgāšanas reize

2,00

0,42

2,42

2.9.

datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana

viena stunda

0,57

0,12

0,69

2.10.

multimediju projektora izmantošana

viena stunda

0,71

0,15

0,86

3.

Izglītības pakalpojumi

3.1.

ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas ietvaros sniegtās papildu konsultācijas

viena stunda

21,34

4,48

25,82

3.2.

profesionālās tālākizglītības programma "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi"

viena stunda

20,43

0,00**

20,43

3.3.

profesionālās tālākizglītības programma "Kokizstrādājumu izgatavošana"

viena stunda

24,90

0,00**

24,90

3.4.

neformālās izglītības kursi "Fotogrāfiju apstrāde (photoshop apguve)"

20 mācību stundas

49,00

10,29

59,29

3.5.

neformālās izglītības kursi "Datorzinības ar priekšzināšanām"

120 mācību stundas

264,00

55,44

319,44

3.6.

neformālās izglītības kursi "Konditorejas izstrādājumu gatavošana"

36 mācību stundas

130,00

27,30

157,30

3.7.

neformālās izglītības kursi "Flīzēšana"

46 mācību stundas

184,00

38,64

222,64

3.8.

neformālās izglītības kursi "Sausā būve"

44 mācību stundas

174,00

36,54

210,54

3.9.

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošana atkārtoti

viens pārbaudījums vienam izglītojamam

24,00

0,00**

24,00

Piezīme. Jelgavas tehnikuma izglītojamiem un darbiniekiem profesionālās pilnveides semināri - bez maksas.

4.

Autotransporta un autoservisa pakalpojumi

4.1.

vieglā automobiļa noma

viena stunda

7,50

1,58

9,08

4.2.

vieglā automobiļa noma

viena diena

40,00

8,40

48,40

4.3.

autobusa noma (36 vietas)

viena stunda

18,00

3,78

21,78

4.4.

autobusa noma (36 vietas)

viena diena

140,00

29,40

169,40

4.5.

automobiļa lukturu nomaiņa, regulēšana

viena automašīna

4,48

0,94

5,42

4.6.

elektroiekārtas diagnostika, regulēšana, remonts

viena stunda

9,31

1,96

11,27

4.7.

bremžu iekārtas pārbaude uz stenda

viena sistēma

1,82

0,38

2,20

4.8.

bremžu kluču maiņa un profilakse

viens komplekts

14,52

3,05

17,57

4.9.

bremžu disku maiņa

viens komplekts

20,57

4,32

24,89

4.10.

riepu montāža

viena riepa

3,03

0,64

3,67

4.11.

riteņu balansēšana

viens ritenis

1,94

0,41

2,35

4.12.

balstiekārtas pārbaude uz stenda

viena automašīna

7,02

1,47

8,49

4.13.

riteņu ģeometrijas pārbaude un regulēšana

viena automašīna

15,13

3,18

18,31

4.14.

amortizatoru maiņa

viena vienība

15,13

3,18

18,31

4.15.

eļļas, eļļas filtru, gaisa filtru, degvielas filtru maiņa

viena vienība

5,00

1,05

6,05

4.16.

izplūdes gāzu satura pārbaude

viena automašīna

5,00

1,05

6,05

5.

Telpu un aprīkojuma izmantošana

5.1.

tehnikuma ēdnīcas (329,08 m2) noma

12 stundas

24,55

5,16

29,71

5.2.

kokapstrādes darbnīcas (731,21 m2) un aprīkojuma noma

viena stunda

42,00

8,82

50,82

5.3.

apdares darbu darbnīcas (106,05 m2) un aprīkojuma noma

viena stunda

24,00

5,04

29,04

5.4.

auto laboratorijas (247,5 m2) un aprīkojuma noma

viena stunda

32,00

6,72

38,72

5.5.

inženierkomunikāciju laboratorijas (240,38 m2) un aprīkojuma noma

viena stunda

22,00

4,62

26,62

5.6.

mācību klases (vidēji 79,15 m2) noma

viena stunda

6,00

1,26

7,26

5.7.

datorklases (68,94 m2) un aprīkojuma noma

viena stunda

18,00

3,78

21,78

5.8.

konferenču zāles (97,99 m2, ar aprīkojumu) noma

viena stunda

20,00

4,20

24,20

5.9.

aktu zāles (516,76 m2) noma

viena stunda

30,00

6,30

36,30

5.10.

aktu zāles (516,76 m2, ar audio un video aprīkojumu) noma

viena stunda

35,00

7,35

42,35

5.11.

sporta zāles (370,00 m2) noma

viena stunda

20,00

4,20

24,20

5.12.

mācību klases (vidēji 60,15 m2) noma

viena stunda

4,50

0,95

5,45

5.13.

trenažieru zāles noma

viena stunda

40,00

8,40

48.40

 

Piezīmes.

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk – likums) 52. panta pirmās daļas 25. punkta "a" apakšpunktu. 2. ** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu. 3. *** Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) saskaņā ar likuma 42. panta desmito daļu.

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020