jt baner top uzn-2023


Maksas pakalpojumi

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas Tehnikuma
direktores 2021.gada 2.marta
                   rīkojumu Nr. 1-8/48a

Jelgavas Tehnikuma maksas pakalpojumu cenrādis

Izdoti saskaņā ar 25.02.2021.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.131
„Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās
izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”

 

Nr. 
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1.

Pakalpojumi izglītojamiem

1.1.

dienesta viesnīcas maksa

viena gultas vieta mēnesī

8,54

0,001

8,54

1.2.

veļas mašīnas izmantošana

viena mazgāšanas reize

0,77

0,16

0,93

1.3.

kopēšana (A4 formāts)

viena vienība

0,07

0,01

0,08

1.4.

kopēšana (A4 formāts, no abām pusēm)

viena vienība

0,10

0,02

0,12

1.5.

kopēšana (A3 formāts)

viena vienība

0,12

0,03

0,15

1.6.

kopēšana (A3 formāts, no abām pusēm)

viena vienība

0,17

0,04

0,21

1.7.

izdrukāšana

viena vienība

0,08

0,02

0,10

1.8.

brošēšana ar metāla spirāli
(1–100 lapas)

viena vienība

1,00

0,21

1,21

1.9.

brošēšana ar metāla spirāli
(101–200 lapas)

viena vienība

1,32

0,28

1,60

1.10.

laminēšana

viena vienība

0,75

0,16

0,91

1.11.

arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana

viena vienība

2,85

0,002

2,85

1.12.

arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana vienas dienas laikā

viens komplekts

5,69

0,002

5,69

1.13.

arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana divu–triju dienu laikā

viens komplekts

4,27

0,002

4,27

1.14.

ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikātu izsniegšana

viena vienība

1,42

0,002

1,42

1.15.

diploma, atestāta vai kvalifikācijas apliecības un sekmju izraksta dublikāta sagatavošana

viena vienība

7,11

0,002

7,11

1.16.

diploma, atestāta vai kvalifikācijas apliecības un sekmju izraksta dublikāta sagatavošana vienas dienas laikā

viena vienība

9,96

0,002

9,96

2.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām

2.1.

dienesta viesnīcas maksa Jelgavas tehnikuma darbiniekiem

viena gultas vieta mēnesī

50,00

0,001

50,00

2.2.

dienesta viesnīcas maksa citu profesionālo skolu izglītojamiem un skolotājiem

viena gultas vieta diennaktī

6,05

0,001

6,05

2.3.

dienesta viesnīcas maksa citu profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem

viena gultas vieta mēnesī

50,00

0,001

50,00

2.4.

dienesta viesnīcas maksa profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem un skolotājiem vasarā, ārpus mācību laika (divvietīgs numurs)

viena gultas vieta mēnesī

30,00

0,001

30,00

2.5.

dienesta viesnīcas maksa citām personām

viena gultas vieta diennaktī

13,39

1,613

15,00

2.6.

dienesta viesnīcas maksa citām personām

viena gultas vieta mēnesī

102,68

12,323

115,00

2.7.

dienesta viesnīcas maksa par luksusa numuru (vienvietīgs) citām personām

viens numurs diennaktī

17,86

2,143

20,00

2.8.

dienesta viesnīcas maksa par luksusa numuru (vienvietīgs) citām personām – papildu gultas vieta

viena diennakts

8,93

1,073

10,00

2.9.

dienesta viesnīcas maksa par luksusa numuru (divvietīgs) citām personām (viena persona)

viens numurs diennaktī

24,11

2,893

27,00

2.10.

dienesta viesnīcas maksa par luksusa numuru (divvietīgs) citām personām (divas personas)

viena diennakts

14,29

1,713

16,00

2.11.

dienesta viesnīcas maksa par luksusa numuru (divvietīgs) citām personām – papildu gultas vieta

viena diennakts

8,93

1,073

10,00

2.12.

dienesta viesnīcas maksa personām ar speciālām vajadzībām

viena gultas vieta diennaktī

8,93

1,073

10,00

2.13.

veļas mašīnas izmantošana (bez mazgāšanas līdzekļa)

viena mazgāšanas reize

1,50

0,32

1,82

2.14.

veļas mašīnas izmantošana (ar mazgāšanas līdzekli)

viena mazgāšanas reize

2,00

0,42

2,42

2.15.

dienesta viesnīcas numura atslēgas (Master Key) atjaunošana/
dublikāta izgatavošana

viena vienība

12,40

2,60

15,00

2.16.

elektroniskās kartes atjaunošana

viena vienība

4,13

0,87

5,00

2.17.

datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana

viena stunda

2,00

0,42

2,42

2.18.

multimediju projektora izmantošana

viena stunda

2,50

0,53

3,03

2.19.

printera izmantošana

viena stunda

1,50

0,32

1,82

3.

Izglītības pakalpojumi

3.1.

ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanai nepieciešamās papildu konsultācijas

viena akadēmiskā stunda

31,34

0,002

31,34

3.2.

profesionālās tālākizglītības programma "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi", kvalifikācija "Lietvedis" (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

viena akadēmiskā stunda

20,43

0,002

20,43

3.3.

profesionālās tālākizglītības programma "Kokizstrādājumu izgatavošana", kvalifikācija "Galdnieks" (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

viena akadēmiskā stunda

24,90

0,002

24,90

3.4.

neformālās izglītības kursi "Fotogrāfiju apstrāde (Photoshop apguve)" (ne mazāk kā seši izglītojamie)

20 akadēmiskās stundas

49,00

10,29

59,29

3.5.

neformālās izglītības kursi "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" (ne mazāk kā seši izglītojamie)

120 akadēmiskās stundas

264,00

55,44

319,44

3.6.

neformālās izglītības kursi "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" (ne mazāk kā seši izglītojamie)

120 akadēmiskās stundas

264,00

55,44

319,44

3.7.

neformālās izglītības kursi "Konditorejas izstrādājumu gatavošana" (ne mazāk kā seši izglītojamie)

36 akadēmiskās stundas

130,00

27,30

157,30

3.8.

neformālās izglītības kursi "Flīzēšana" (ne mazāk kā seši izglītojamie)

46 akadēmiskās stundas

184,00

38,64

222,64

3.9.

neformālās izglītības kursi "Sausā būve" (ne mazāk kā seši izglītojamie)

44 akadēmiskās stundas

174,00

36,54

210,54

3.10.

atkārtots profesionālās kvalifikācijas eksāmens

viens pārbaudījums vienam izglītojamam

50,00

0,002

50,00

3.11.

profesionālās pilnveides seminārs atbilstoši Jelgavas tehnikumā īstenotajām izglītības programmām

sešas akadēmiskās stundas

90,00

18,90

108,90

3.12.

profesionālās pilnveides programmas

160 akadēmiskās stundas

400,00

0,002

400,00

3.13.

modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa apguve

viens modulis (80 akadēmiskās stundas)

360,00

0,002

360,00

4.

Autotransporta pakalpojumi

4.1.

vieglā automobiļa noma (degvielu apmaksā klients)

viena stunda

7,50

1,58

9,08

4.2.

vieglā automobiļa noma (degvielu apmaksā klients)

viena diena

40,00

8,40

48,40

4.3.

autobusa noma (36 vietas, ar autovadītāju, degvielu apmaksā klients)

viena stunda

20,66

4,34

25,00

4.4.

autobusa noma (36 vietas, ar autovadītāju, degvielu apmaksā klients)

viena diena

140,00

29,40

169,40

4.5.

mikroautobusa noma (20 vietas, ar autovadītāju, degvielu apmaksā klients)

viena stunda

12,40

2,60

15,00

4.6.

mikroautobusa noma (20 vietas, ar autovadītāju, degvielu apmaksā klients)

viena diena

82,64

17,35

99,99

4.7.

automobiļa lukturu nomaiņa, regulēšana

viena automašīna

4,48

0,94

5,42

4.8.

elektroiekārtas diagnostika, regulēšana, remonts

viena stunda

9,31

1,96

11,27

4.9.

bremžu iekārtas pārbaude uz stenda

viena sistēma

1,82

0,38

2,20

4.10.

bremžu kluču maiņa un profilakse

viens komplekts

14,52

3,05

17,57

4.11.

bremžu disku maiņa

viens komplekts

20,57

4,32

24,89

4.12.

riepu montāža

viena riepa

3,03

0,64

3,67

4.13.

riteņu balansēšana

viens ritenis

1,94

0,41

2,35

4.14.

balstiekārtas pārbaude uz stenda

viena automašīna

7,02

1,47

8,49

4.15.

riteņu ģeometrijas pārbaude un regulēšana

viena automašīna

15,13

3,18

18,31

4.16.

amortizatoru maiņa

viena vienība

15,13

3,18

18,31

4.17.

eļļas, eļļas filtru, gaisa filtru, degvielas filtru maiņa

viena vienība

5,00

1,05

6,05

4.18.

izplūdes gāzu satura pārbaude

viena automašīna

5,00

1,05

6,05

5.

Telpu un aprīkojuma izmantošana

5.1.

tehnikuma ēdnīcas (329,08 m2) izmantošana

12 stundas

24,55

5,16

29,71

5.2.

kokapstrādes darbnīcas (731,21 m2) un aprīkojuma izmantošana

viena stunda

42,00

8,82

50,82

5.3.

apdares darbu darbnīcas (106,05 m2) un aprīkojuma izmantošana

viena stunda

24,00

5,04

29,04

5.4.

autolaboratorijas (247,5 m2) un aprīkojuma izmantošana

viena stunda

32,00

6,72

38,72

5.5.

inženierkomunikāciju laboratorijas (240,38 m2) un aprīkojuma izmantošana

viena stunda

22,00

4,62

26,62

5.6.

mācību klases (vidēji 60,15 m2) izmantošana

viena stunda

4,50

0,95

5,45

5.7.

mācību klases (vidēji 79,15 m2) izmantošana

viena stunda

6,00

1,26

7,26

5.8.

datorklases (68,94 m2) un aprīkojuma izmantošana

viena stunda

18,00

3,78

21,78

5.9.

konferenču zāles (97,99 m2) izmantošana (ar aprīkojumu)

viena stunda

25,00

5,25

30,25

5.10.

aktu zāles (516,76 m2) izmantošana

viena stunda

35,00

7,35

42,35

5.11.

aktu zāles (516,76 m2) izmantošana (ar audio un video aprīkojumu)

viena stunda

40,00

8,40

48,40

5.12.

sporta zāles (370,00 m2) izmantošana

viena stunda

20,00

4,20

24,20

5.13.

trenažieru zāles izmantošana

viena stunda

40,00

8,40

48,40

5.14.

telpas sagatavošana izīrēšanai

viena stunda

4,13

0,87

5,00

PiezīmeJelgavas tehnikuma darbiniekiem un audzēkņiem profesionālās pilnveides semināri ir bez maksas.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022