001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Noteikumi

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana:

  1. MK noteikumi Nr.501 (22.08.2017.)
  2. Jelgavas Tehnikuma iekšējie noteikumi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanai.
  3. Iesnieguma veidlapa.
  4. Pedagoga pašvērtējums.
  5. Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapas.

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020