jt baner top uzn-2023


Muzejs
Jelgavas Tehnikumam - 50 gadi (salidojums)

 
Jelgavas Tehnikumam - 50 gadi (fotoarhīvs)

 
Jelgavas Tehnikuma atklāšanas svinīgais pasākums

2015. gada 16. oktobrī notika Jelgavas Tehnikuma renovēto un jaunuzcelto ēku atklāšanas svinīgais pasākums

 

 

 

 
Absolventi

Izlaiduma gads

 

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Absolventu skaits

 

334

 389

288

241

354

285

398

 148

307

 Izlaiduma gads

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

 Absolventu skaits

 123

 218

 156

228

147

 252

 169

 203

 204

233

 Izlaiduma gads

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Absolventu skaits

 272

 330

 161

 136

 169

192

 264

249

 143

126

 Izlaiduma gads

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Absolventu skaits

 113

206

 165

 120

 301

 175

201

 204

253

 279

Izlaiduma gads

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 2016

2017

 2018

 

  Absolventu skaits

316 373 528 460 395  361 442  443

 

 
Fotoalbums

  

 
Fotoalbums

 

 
Skolas direktori

Jelgavas pilsētas 45. profesionāli tehniskā vidusskola

(17.09.1969. – 03.09.1984.)

no foto men

 no foto men

no foto men 

direktors Seleckis

direktors J. Zeļenkovs

direktors G. Čaupjonoka

1969./1970.m.g.

1971./1972.m.g.-1972./1973.m.g.

1973./1974.m.g.-1974./1975.m.g.

 g lazda

Gunars Bahs 

 

Olga Tutova

direktors G. Lazda

direktors G. Bahs

direktors O. Tutova

1975./1976.m.g.-1976./1977.m.g.

1977./1978.m.g.-1978./1979.m.g.

1979./1980.m.g.-1981./1982.m.g.

 Galina Gorjanina

direktors G. Gorjaņina

1982./1983.m.g. – 1983./1984.m.g.

 

Jelgavas 45. profesionāli tehniskā celtnieku vidusskola

(03.09.1984. – 12.1989.)

 45 direktors Maksimovs

 

gorodinskij

 

direktors J. Maksimovs

direktors Aleksandrs Gorodinskis.

1984./1985.m.g. -1985./1986.m.g.

1986./1987.- 08.04.1997.g.

 

Jelgavas Amatniecības vidusskola

 Zaiga Bensone

 janina r

direktors   Zaiga Bensone

direktors   Janīna Rudzīte

08.04.1997. – 15.12.2009.

no 2009. gada 16. decembra -

 
Skolas nosaukumi

Jelgavas pilsētas 45. profesionāli tehniskā vidusskola savu darbību uzsākusi ar 1969./ 1970. mācību gadu, par ko liecina Jelgavas pilsētas DDP izpildkomitejas lēmums par valsts būvju pieņemšanu ekspluatācijā un vidusskolas darbības rezultātā veidojušies dokumenti.

 

LPSR MP Valsts profesionāli tehniskās

izglītības komiteja

Jelgavas pilsētas 45. profesionāli tehniskā vidusskola

(17.09.1969. – 03.09.1984.)

 


 

LPSR MP Valsts profesionāli tehniskās

izglītības komiteja

Jelgavas 45. profesionāli tehniskā celtnieku vidusskola

(03.09.1984. – b.d.12.1989.)

 


 

   Pamatojoties uz rīkojumu Nr. 215-p no 07.04.1997.mainijās skolas direktore. No 1997. gada 8. aprīļa konkursa kārtībā par skolas direktori tika iecelta Zaiga Bensone.

 

LPSR Tautas izglītības ministrija

Jelgavas Tehniskais licejs

(b.d.12.1989. – 01.09.2003.)

 


 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.392 “Par Amatniecības meistaru skolas, Jelgavas 105.arodskolas un Jelgavas Tehniskā liceja reorganizāciju”: .. Ar 2003.gada 1.septembri izveidot izglītības un zinātnes ministra padotībā esošu profesionālās izglītības iestādi- Jelgavas Amatniecības vidusskolu”.. (2003.gada 27.jūnija Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums Nr.313)

LR Izglītības un zinātnes ministrija

Jelgavas Amatniecības vidusskola

(01.09.2003. – 01.09.2011.)

 


 

 

LR Izglītības un zinātnes ministrija

Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs

„Jelgavas Amatniecības vidusskola”

(01.09.2011. – 07.08.2012.)

 


LR Izglītības un zinātnes ministrija

PIKC Jelgavas Tehnikums

07.08.2012. –


 Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022