jt baner top uzn-2023


1976. gada absolventi


 1. Rihards Sardika
 2. Zigurds Bergmanis
 3. Skaidrīte Berķe
 4. Modris Bērziņš
 5. Ilmārs Bunkšis
 6. Ludvigs Čīma
 7. Dzintra Daube
 8. Juris Dubinskis
 9. Edvins Erleckis
 10. Lidija Geiduka
 11. Marianna Jefrēmova
 12. Māris Jēkabsons
 13. Haralds Kupstis
 14. Helēna Lovska
 15. Dace Lūse
 16. Skaidrīte Mikūkste
 17. Imants Miezis
 18. Regīna Oras
 19. Juta Pareiza
 20. Silvija Radvila
 21. Roberts Ragovskis
 22. Raimonds Rancāns
 23. Zaiga Rubene
 24. Dace Ragovska
 25. Jānis Šesteika
 26. Ina Voronova
 27. Māris Zaķis
 28. Zinta Ziemele
 29. Viktors Antāns
 30. Egils Bogdanovičs
 31. Gunārs Barons
 32. Mārtiņš Baumanis
 33. Jānis Brutāns
 34. Aivars Bukovskis
 35. Modris-Matīss Cibulis
 36. Elmārs Diķis
 37. Valdis Gugāns
 38. Jānis Jeviņš
 39. Augustinas Jonkus
 40. Valdis Lagzdiņš
 41. Aivars Nomnieks
 42. Andris Petrils
 43. Harijs Pudzis
 44. Juris Rankevics
 45. Romualds Relis
 46. Armands Ronis
 47. Aivars Rozenbaums
 48. Zenons Savickas
 49. Jānis Svirskis
 50. Imants Šīmanis
 51. Edgars Vīksna
 52. Valdis Zemturs
 53. Andris Zvirbulis
 54. Maldis Cērpiņš
 55. Jānis Deičmanis
 56. Ilgonis Draugs
 57. Jānis Dundurs
 58. Jānis Hartmanis
 59. Antons Irbulis
 60. Armīns Jākobsons
 61. Aivars Kaļķis
 62. Aivars Kašs
 63. Pēteris Kaupāns
 64. Aivars Kaušelis
 65. Ēriks Ķepsnis
 66. Visvaldis Laveiķis
 67. Valdis Matisons
 68. Imants Priede
 69. Jānis Stefenhāgens
 70. Zigismunds Stelps
 71. Juris Strazds
 72. Māris Štāls
 73. Gunārs Štrehis
 74. Ivars Trumpenojs
 75. Viktors Ūtens
 76. Leons Valters
 77. Juris Vītols
 78. Aleksandrs Akimovs
 79. Ivans Baita
 80. Aleksandrs Braže
 81. Viktors Volbergs
 82. Zenons Vorslovs
 83. Valerijs Gaas
 84. Aleksandrs Garanins
 85. Romāns Gančers
 86. Vladimirs Germans
 87. Viktors Gusevs
 88. Jurijs Zaharovs
 89. Valerijs Komorovs
 90. Genādijs Kaņilovičs
 91. Sergejs Lazučonoks
 92. Mihails Lukjanenoks
 93. Vasīlijs Mahejanko
 94. Igors Ozols
 95. Pēteris Paškovs
 96. Boris Peipāns
 97. Valerijs Sidorovs
 98. Vladimirs Semjonovs
 99. Sergejs Stepanovs

100. Sergejs Sinagins

101. Gunārs Sproģis

102. Georgijs Strelkovs

103. Aleksandrs Timofejevs

104. Vasīlijs Capļinskis

105. Sergejs Šaufenkovs

106. Modris Audars

107. Zigrīda Ņeverovska

108. Pēteris Šidlovskis

109. Raimonds Adminis

 

Specialitāte „ Elektromontieris”

 1. Ivars Putniņš
 2. Vilnis Šemets
 3. Andris Dižais
 4. Juris Lapčenko
 5. Gunārs Lonerts
 6. Māris Zelčs
 7. Dzintars Aleksandrovičs
 8. Valdis Babris
 9. Andris Branka
 10. Kārlis Ceļmalnieks
 11. Ēriks Druka
 12. Artūrs Gabaliņš
 13. Jānis Grints
 14. Juris Jakušonoks
 15. Kārlis Jānaitis
 16. Ivars Jēgers
 17. Aivars Jēgers
 18. Leons Klošs
 19. Modris Lamsters
 20. Anatolijs Logišs
 21. Druvalds Līcis
 22. Egīls Pafrāts
 23. Vidmontas Radzivonas
 24. Andris Tilleris
 25. Ainis Vizums
 26. Jānis Vīnšteins
 27. Jānis Zadvinskis

 

Specialitāte “Autoatslēdznieks”

 1. Viesturs Apinis
 2. Aivars Baumanis
 3. Guntis Bērtulis
 4. Kazimirs Brikmanis
 5. Juris Graudiņš
 6. Jānis Gasners
 7. Aldis Hofmanis
 8. Arnis Inauskis
 9. Ivars Jēgers
 10. Arturs Kronis
 11. Guntis Krūmiņš
 12. Uldis Koškins
 13. Andrejs Lazdiņš
 14. Zigurds Mazzālīts
 15. Jānis Malījs
 16. Ainars Neimanis
 17. Edmunds Ozoliņš
 18. Andris Poļaks
 19. Andris Prošenkovs
 20. Jānis Paukšķis
 21. Arnolds Ruskulis
 22. Andris Stūrmanis
 23. Egils Segliņš
 24. Visvaldis Šteinbergs
 25. Vilnis Štelmahers
 26. Vidonis Šics
 27. Gunders Timermanis
 28. Viktors Vlasovs
 29. Jānis Ramza
 30. Modris Audars

 

Specialitāte “Krāsotājs”

 1. Ludmila Veiberts
 2. Genādijs Griščenko
 3. Anatolijs Jevdokimovs
 4. Viktors Jefremovs
 5. Viktors Ivanovs
 6. Valerijs Ivanovs
 7. Imants Ļebedevs
 8. Valentīna Mihailova
 9. Ina Mihailova
 10. Aivars Reinbergs
 11. Vasīlijs Repkins
 12. Tatjana Kirilova
 13. Oskars Kokalis
 14. Pēteris Pankevičs
 15. Zinaīda Stepanoviča
 16. Aleksandrs Frolovs
 17. Anatolijs Šuļts
 18. Ludmila Šašok
 19. Leokādija Sergijeviča
 20. Ludmila Upeniece
 21. Igors Makijenko
 22. Dzidra Smeltere
 23. Gaļina Šiduka
 24. Vilnis Freimanis
 25. Visvaldis Sētiņš
 26. Jānis Lapsa
 27. Zigrīda Nevozovska

Specialitāte “Apmetējs flīzētājs”

 1. Heinrihs Rozenbergs
 2. Egils Plūksne
 3. Arvīds Klinka
 4. Arturs Lukaševics
 5. Ilmārs Šidlovs
 6. Ivars Eihvalds
 7. Sandris Ribens
 8. Ruta Kļoviņa
 9. Lilija Lapiņa
 10. Jānis Ozols
 11. Ziedīte Smirnova
 12. Inta Gulbe
 13. Dace Dunse
 14. Edgars Jēkabsons
 15. Vilis Cibulis
 16. Laimons Bortkevičs
 17. Asja Āboltiņa
 18. Antons Mikaitis
 19. Indra Mazule
 20. Guntis Butka
 21. Sergejs Martinovs
 22. Andris Matuševičs
 23. Ēvalds Miķelsons
 24. Voldemārs Podviļņiks

Specialitāte “Namdaris”

 1. Uldis Bērziņš
 2. Andrejs Broks
 3. Aivars Degus
 4. Ilmārs Dunavskis
 5. Jānis Dobrovoļskis
 6. Modris Dagilis
 7. Nikolajs Faļenovs
 8. Sergejs Jonins
 9. Verners Jaunķierps
 10. Dainis Jumiķis
 11. Alfrēds Kaktiņš
 12. Voldemārs Kurgāns
 13. Ēvalds Missals
 14. Dainis Noviokis
 15. Jānis Ošāns
 16. Vīgants Pakalns
 17. Guntars Plukšs
 18. Aivars Plīsums
 19. Modris Rimkevičs
 20. Andrejs Slišāns
 21. Marģers Spurītis
 22. Harijs Sirmais
 23. Aivars Vegners
 24. Jānis Toliševskis
 25. Harijs Totlebēns
 26. Valdis Ziemelis
 27. Rolands Ostronovičs

 Specialitāte “Santehniķis”

 1. Ojārs Heidins
 2. Vladimirs Andruškevičs
 3. Sergejs Bartašs
 4. Anatolijs Božko
 5. Genādijs Dementjevs
 6. Vasīlijs Kosarevs
 7. Valerijs Novikovs
 8. Leonīds Rubaņiks
 9. Aleksandrs Peškurs
 10. Vladimirs Pavlovskis
 11. Nikolajs Siļins
 12. Pēteris Šats
 13. Česlavs Vemļarovičs
 14. Romāns Mandrovičus
 15. Aleksandrs Peršins
 16. Nikolajs Gavrilovs
 17. Ivans Kondratjevs
 18. Pēteris Kniežis
 19. Vladimirs Liepiņš
 20. Arnolds Minaļto
 21. Antons Piščiks
 22. Jurijs Polaskuns
 23. Aleksandrs Salmānovs
 24. Ojārs Heidens
 25. Staņislavs Šišlo

 

Specialitāte “Apmetējs”

 1. Jurijs Astapenko
 2. Jānis Daugusts
 3. Sergejs Damkovs
 4. Vladislavs Krieviņš
 5. Vladislavs Kroman
 6. Modris Platons
 7. Aivars Tertais
 8. Aleksandrs Bratiševskis
 9. Aleksejs Mišaks
 10. Marts Balevičs
 11. A. Sosnovskis
 12. Igors Jerans
 13. Ziedonis Šuļs
 14. Dainis Topšs
 15. Guntis Zeltiņš
 16. Andrejs Kašleis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022